บทความพระพุทธศาสนา

คาถาเศรษฐีมหาลาภ ได้ทั้งลาภและมหาเศรษฐี คาถาส่งเสริมความสำเร็จ

6 กรกฎาคม 2021 | คาถา
คาถาเศรษฐีมหาลาภ ได้ทั้งลาภและมหาเศรษฐี
คาถาเศรษฐีมหาลาภ ได้ทั้งลาภและมหาเศรษฐี

คาถาเศรษฐีมหาลาภ

อุ อา กะ สะ นะ ชา ลี ติ

คาถาเศรษฐีมหาลาภ มีอยู่ 2 ส่วน ท่อนแรก อุ อา กะ สะ เป็นคาถาหัวใจเศรษฐี ท่อนหลัง นะ ชา ลี ติ เป็นคาถาหัวใจพระสีวลี

สวดภาวนาก่อนที่จะทำกิจการใด ๆ อันเกี่ยวข้องด้วยอาชีพหรือการเงิน คือกิจการสำหรับเลี้ยงชีพ เช่น ค้าขาย ทำให้อาชีพหรือสิ่งที่ทำนั้นประสบความสำเร็จ ประสบลาภผล

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง