บทความพระพุทธศาสนา

คาถาดับไฟนรก (พระโมคคัลลานะ) เสกเป่าคนที่ถูกน้ำร้อนหรือไฟลวก

6 กรกฎาคม 2021 | คาถา
คาถาดับไฟนรก (พระโมคคัลลานะ) เสกเป่าคนที่ถูกน้ำร้อนหรือไฟลวก
คาถาดับไฟนรก (พระโมคคัลลานะ) เสกเป่าคนที่ถูกน้ำร้อนหรือไฟลวก

คาถาดับไฟนรก (พระโมคคัลลานะ)

เถโร โมคคัลลาโน นะระกัตตัง โลหะกุมพี ทิสาวะ อัคคิปัตติ กัมปะติ

คาถาบทนี้เรียกอีกอย่างว่า คาถาพระโมคคัลลาน์ดับไฟนรก พระโมคคัลลานะเถระเป็นพระอัครสาวกฝ่ายซ้าย ผู้เป็นเลิศในด้านมีฤทธิ์มาก ท่านสามารถเหาะผ่านเพลิงนรกเพื่อโปรดสัตว์

คาถานี้โบราณใช้ภาวนาเสกเป่าคนที่ถูกน้ำร้อนหรือไฟลวก เสกแก้และถอนพิษไฟหายสิ้นไม่ร้อนไม่พอง หากใครเรียนคาถาได้ มีสมาธิจิตดีว่ากันว่าสามารถจับถ่านเพลิงได้ไม่ร้อนไม่พอง

บทความแนะนำ

คาถาหัวใจนกคุ่ม คาถากันไฟ ภาวนากันความร้อนและไฟไหม้

คาถานกคุ่ม มนต์นกคุ่ม คาถากันไฟ มนต์กันไฟ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง