บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหัวใจนกคุ่ม คาถากันไฟ ภาวนากันความร้อนและไฟไหม้

5 กรกฎาคม 2021 | คาถา
คาถาหัวใจนกคุ่ม คาถากันไฟ ภาวนากันความร้อนและไฟไหม้
คาถาหัวใจนกคุ่ม คาถากันไฟ ภาวนากันความร้อนและไฟไหม้

คาถาหัวใจนกคุ่ม

สุ  โป  กัญ  จะ

คาถาหัวใจนกคุ่ม (แต่ผมมักอ่านออกเสียงเป็น หัวใจนกคุ้ม) เป็นคาถาที่มีมาแต่โบราณ น่าจะถอดมาจากวัฏฏกะปริตร ว่าด้วยการบำเพ็ญสัจจบารมีของพระโพธิสัตว์ครั้นเสวยพระชาติเป็นนกคุ่ม  

คาถาหัวใจนกคุ่มนี้ใช้ภาวนากันความร้อนและไฟไหม้  เวลาเกิดไฟไหม้ให้ภาวนาคาถาแล้วใช้ผ้าหรือมือโบกไป ไฟก็จะดับ

บางอาจารย์ว่า หากต้องการเพิ่มพลังความศักดิ์สิทธิ์หรือกำลังแห่งพระคาถาป้องกันไฟ ดับไฟให้มากยิ่งขึ้น ให้ใช้คาถาหัวใจน้ำนำหน้า คือ อะ  ปา  นุ  ติ เป็น อะ  ปา  นุ  ติ สุ  โป  กัญ  จะ

คาถาที่ผมนำเสนอนั้น เป็นเรื่องที่กล่าวกันมาตามตำรา หรือบอกต่อทรงจำกันมาจากอาจารย์สู่ศิษย์ จากรุ่นสู่รุ่น ต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างในการศึกษา ความเชื่อความศรัทธาต่อพระคาถาและต่อตำราครูอาจารย์ นอกจากนั้นมีเรียนต้องมีจิตที่เป็นสมาธิ มีศีลโดยเฉพาะสัจจะ

ด้วยเหตุตามที่กล่าวมาข้างต้น คาถาเดียว คนหนึ่งอาจจะใช้ได้ผล ส่วนอีกคนอาจจะใช้ไม่เห็นผลเลย

บทความแนะนำ…

คาถานกคุ่ม มนต์นกคุ่ม คาถากันไฟ มนต์กันไฟ

คาถาดับไฟนรก (พระโมคคัลลานะ) เสกเป่าคนที่ถูกน้ำร้อนหรือไฟลวก

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง