บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพระเจ้าเปิดโลก คาถาจุดเทียนชัย เปิดฤกษ์เปิดยามให้เป็นมงคล

5 กันยายน 2020 | คาถา
จุดเทียน
จุดเทียน

คาถาพระเจ้าเปิดโลก

อิติปิโส โลกะนาถัง พุทธังบังเกิด ธัมมังบังเกิด สังฆังบังเกิด พระเจ้าประเสริฐ เปิดโลกพระคาถา อิติปิอะระหัง โมเปิดไว้ให้เห็น ยะที่สุด

  • คาถาพระเจ้าเปิดโลก หรือคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลกบทนี้ ใช้ในการเป็นปฐมฤกษ์เพื่อเริ่มงานต่าง ๆ ให้เป็นมงคล เช่น จุดเทียนชัย เป็นต้น
  • พระคาถาพระเจ้าเปิดโลกนี้ จะทำให้งานที่จัดนั้นเป็นงานมงคล จะเป็นงานที่สมบูรณ์พูลผล ไม่มีเภทภัยใด ๆ ทำให้บุคคลผู้มาในงานเกิดปีติ เป็นสิริมงคล เกิดแสงสว่างแก่ชีวิต ขจัดอุปสรรคที่คอยขัดขวางให้สิ้นไป