บทความพระพุทธศาสนา

คาถากำแพงแก้ว 7 ชั้น คุ้มครองป้องกันอันตราย

19 มกราคม 2022 | คาถา
วิธีอธิษฐานลูกแก้ว ปรับภพภูมิ หนุนชะตา แผ่บารมี
คาถากำแพงแก้ว 7 ชั้น คุ้มครองป้องกันอันตราย

คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น

พุทธัง สัตตะรัตนะมะหาปะการัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สัตตะรัตนะมะหาปะการัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สัตตะรัตนะมะหาปะการัง สะระณัง คัจฉามิ


คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้นนี้ มีอานุภาพในด้านป้องกันอันตรายทั้งหลายทั้งปวง อันตรายจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น

หลังจากสวดมนต์ไหว้พระตามปกติแล้ว ให้ภาวนาคาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้นนี้ 7 จบ กำหนดจิตวงรอบบ้าน โดยเริ่มจากขวาไปซ้ายเป็นทักษิณาวัตร เพื่อป้องกันอันตรายทั้งมวล โดยเฉพาะการที่ต้องไปนอนค้างในสถานที่ที่เรายังไม่คุ้นเคย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง