บทความพระพุทธศาสนา

คาถาเสกน้ำมันทาตัวเอง เป็นเมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย

19 ตุลาคม 2019 | คาถา
คาถาเสกน้ำมันทาตัวเอง
คาถาเสกน้ำมันทาตัวเอง

พระคาถาเสกน้ำมันลงตัวเอง ทาให้ตัวเอง หรือจะทาให้สาว ๆ หนุ่ม ๆ ก็ได้ คาถานี้เข้าใจว่าน่าจะเน้นด้านแคล้วคลาดปลอดภัย คงกระพันชาตรี แต่เมตตาก็ไม่น้อย

พระคาถาเสกน้ำมันทาตัว

โดย หลวงพ่อเอ้ สารี คุณปู่สมบัติ ชาญประโคน ก่อนสวดพระคาถาให้ตั้ง นะโม 3 หน พระคาถาเสกน้ำมันลงตัวนี้ มีอยู่ 3 บท ได้แก่

 1. พระคาถาเสกน้ำมันทาตัวเอง
  นะ กุกะสันโธ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ พุสะ สัพพะสะทิภะวันตุ เม ไชยะไชยะ
  โม โกนาคะมะโน อิติปิโส ภะคะวา
  พุท กัสสะโป
  ธา ศิริสากะยะมุนีโคดม
  ยะ พระศรีอาริยะไมตรีโย
  ปัญจะพุทธา นะมามิหัง อะหังวันทามิ สัพพะโสฯ
 2. เสกน้ำมันทามือ
  ทะเวหัตถา อะนุพันทุ
 3. เสกน้ำมันทาเท้า
  ทะเวปาทา อะนุพันทุ

หรือจะเสกคาถาทานวดคนที่เรารักนับถือก็ได้ หมายถึงคนที่เรารักและเขาก็รักเรานะครับ ทาเพื่อความเป็นสิริมงคล แคล้วคลาดปลอดภัย โรคภัยไข้เจ็บหาย บังเกิดโชคลาภครับ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง