บทความพระพุทธศาสนา

เขาว่านี่เป็นคาถาแช่งคน ที่ใช้ได้ผล และเห็นผลเร็ว

4 มิถุนายน 2020 | คาถา
แม่มด หมอผี หมอทำเสน่ห์
แม่มด หมอผี หมอทำเสน่ห์

ไม่รู้เป็นไง คาถาแช่งคน หรือคาถาทำให้คนอื่นฉิบหาย วิธีทำให้คนอื่นฉิบหายย่อยยับนี้ คนให้ความสนใจกันมาก หรือมันรู้สึกอึดอัดใจ ถูกคนอื่นเอารัดเอาเปรียบ ทำอะไรไม่ได้ หาทางออกไม่ถูก จึงต้องหาวิธีจัดการด้วยมนต์แช่ง แต่อย่างน้อยมันก็เป็นทางออกของความอึดอัดใจนะครับ ส่วนจะได้ผลหรือไม่ ไม่มีเครื่องรับประกัน

เรื่องของมนต์คาถา เป็นเรื่องความเชื่อ ผมเองก็ไม่สามารถยืนยันได้ 100 % ว่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะมันมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ผู้ใช้มนต์ มีคำชำนาญเพียงไร มีสมาธิจิตมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีกำลังสมาธิมาก โอกาสที่จะใช้มนต์คาถาได้ผลก็มีมาก อีกประการ เรื่องดวงหรือบุญกรรมของผู้ที่เราจะใช้มนต์คาถาด้วย ถ้าเขามีบุญมาก มีกำลังแห่งบุญมาก มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาอยู่ มนต์ที่เราทำกับเขาก็ใช้ไม่ได้ผล หรือต้องใช้เวลานาน ซึ่งเราต้องทำบ่อย ๆ ทำอย่างต่อเนื่อง ทำจนวันหนึ่งดวงเขาจะตกและเป็นช่องว่างให้เรา

คาถาแช่งคน

พุทธัง รักษา
ธัมมัง รักษา
สังฆัง รักษา

ศัตรูมาบีฑา วินาสสันติ

คาถานี้แช่งคนนี้ ผมพิจารณาดูแล้ว มีอยู่สองท่อนหรือสองส่วน ส่วนแรก พุทธัง รักษา ธัมมัง รักษา สังฆัง รักษา สวดเพื่อให้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุ้มครองรักษาเรา ไม่ให้ใครมาทำร้ายเรา ไม่ให้ใครมาเบียดเบียนเรา ไม่ว่าจะด้วยมนต์คาถา คุณไสย หรือด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ส่วนที่สอง ศัตรูมาบีฑา วินาสสันติ นี่เป็นสวดเพื่อให้ศรัตรูที่มุ่งทำร้ายเราด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้พินาศย่อยยับไป

อย่างที่ผมได้กล่าวข้างตน คาถา เป็นความเชื่อ แม้ว่าผมจะนำโพสต์ นำมาอธิบาย ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านนำใช้แล้วจะได้ผล หรือนำใช้แล้วศัตรูคู่อาฆาตจะพินาศทุกคน ฉะนั้น การไม่มีศัตรูนั่นแหล่ะดีที่สุด

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง