บทความพระพุทธศาสนา

คาถานารายณ์คลายจักร : คาถาสูญฝี คาถาคลอดลูกง่าย

14 มิถุนายน 2020 | คาถา
คาถานารายณ์คลายจักร : คาถาสูญฝี คาถาคลอดลูกง่าย
คาถานารายณ์คลายจักร : คาถาสูญฝี คาถาคลอดลูกง่าย

คาถานารายณ์คลายจักร

โส มา นะ คะ ริ ถา โธ หรือ โล ปุ สุ สะ วิ ภุ สัง ภะ อะ

อานุภาพแห่งคาถานารายณ์คลายจักร

  • เสกปูนสูญฝี
  • เสกน้ำมนต์ให้หญิงมีครรภ์ดื่มคลอดลูกได้ง่าย
  • เสกแป้งพอกถอนพิษคุณไสย
  • เสกไล่ผีเข้า