บทความพระพุทธศาสนา

คาถาขอความรักและเนื้อคู่ วิธีขอความรักและเนื้อคู่

14 มิถุนายน 2020 | คาถา
คาถาขอความรักและเนื้อคู่ วิธีกรรมขอความรักและเนื้อคู่
คาถาขอความรักและเนื้อคู่ วิธีกรรมขอความรักและเนื้อคู่

คาถาขอความรักและเนื้อคู่

ปุพเพวะ สันนิวาเสนะ ปัจจุปปันนะหิเตนะ วา
เอวันตัง ชาตะเต เปมัง อุปปะสังวะ ยะโถ ทะเก

วิธีขอความรักและเนื้อคู่

  • จุดธูปเทียน (เทียน 2 เล่ม ธูป 3 ดอก) ในวันพระขึ้น 15
  • ตั้งน้ำสะอาด 1 ขัน
  • สวดคาถาขอความรักและเนื้อคู่นี้เท่าอายุตนเอง เช่น อายุ 29 ปี ก็สวด 29 จบ
  • นำน้ำนั้นมาล้างหน้า
  • เข้านอนตามปกติ ท่านว่ากลางคืนจะฝันถึงคู่ครองของตนแล