บทความพระพุทธศาสนา

คาถาป้องกันภัยธรรมชาติและคาถาป้องกันเชื้อโรค

14 กันยายน 2021 | คาถา
คาถาป้องกันภัยธรรมชาติและคาถาป้องกันเชื้อโรค
คาถาป้องกันภัยธรรมชาติและคาถาป้องกันเชื้อโรค

คาถาป้องกันเชื้อโรค

วิวะ อะวะ สุสะตะ วิวะสวาหะ

ของครูบาชุ่ม โพธิโก นักบุญแห่งล้านนา วัดไชยมงคล (วังมุย)

ป้องกันภัยธรรมชาติ ไฟป่า น้ำป่า หรือสัตว์ร้าย

มนต์คาถาป้องกันภัย ป้องกันโรคร้ายภัยพิบัติ มีว้สวดภาวนาบ้างก็ดี อย่างน้อยขณะสวดจิตเราก็ระลึกถึงพระสงฆ์องค์ครูอาจารย์ เป็นสังฆานุสสติ แต่หากคาถานั้นเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับพระธรรม ก็เป็นพุทธานุสสติและธัมมานุสสติอีกด้วย