บทความพระพุทธศาสนา

คาถาจินดามณี หลวงปู่ศุข เกสโร วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท

28 สิงหาคม 2021 | คาถา
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า

คาถาจินดามณี หลวงปู่ศุข เกสโร วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท

คาถาบูชาครู

ตะมัตถัง ปะกาเสนโต สัตถา อาหะ อิ มะ อะ วิ ตะ อุ อะ มิ มะ สะ นะ โม ฯ

คาถาจินดามณี

จินดามะณี สะหะโกฏิ สัตตัง เทวานัง มะนุสสะเทวานัง อะมะนุสสะเทวานัง สะมะณีจิตตัง บุตรีจิตตัง อาคัจเฉยหิ ปะริเทวันติ ปิยังมะมะ มะณีจินดา ปัญจะทานัง ทาสาโกมัง ทาสีโกมัง ปิลัน ทัสสะ นะมามิหัง สัพเพชะนา พะหูชะนา มะหาจินดา เอหิพุทธัง ปิยินทรียัง เทวะมะนุสสานัง ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปิยินทรียัง นะมามิหัง ฯ

คาถานี้ เป็นดังแก้วสารพัดนึก เป็นเมตตามหานิยมยิ่งนัก สวดภาวนาเป็นที่รักของหญิงชายและคนทั้งหลาย เมื่อเป็นที่รักแล้วทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายแล

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง