บทความพระพุทธศาสนา

คาถาขอขมาครู คำขอขมาครู ตําราของหลวงปู่ศุข

28 สิงหาคม 2021 | คาถา
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า

คำขอขมาครู ตําราของหลวงปู่ศุข

โย โทโส โมหะจิตเตนะ อาจาริยัสมิง ปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินาสสันติ อะตีตัง โทสัง ปัจจุปันนัง โทสัง อะนาคะตัง โทสัง กายะกิริยากัมมัง วะจีกัมมัง ผัสสะวัตถุ วัตถาโทสัง อนุเสสะโทสัง ภันเต ขะมามิ

คำขอขมาครู ตําราของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ที่มาผิดเผี้ยนไปบ้าง อาจจะเนื่องจากการทรงจำหรือคัดลอกกันมา ผมได้ปรับเปลี่ยนให้ตรงกับภาษาบาลีตามความรู้ความสามารถของผม

คำขอขมาครูนี้ แม้จะกล่าวว่าจากตําราของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า แต่ก็ไม่ใช่ของลึกลับอะไร อาจจะพบเจอได้ตามตำราหรือหนังสือสวดมนต์ต่าง ๆ เป็นการกล่าวขมาครูอาจารย์ที่เราได้ล่วงเกินท่าน บาปหรือโทษอันใดที่เราได้ล่วงเกินท่านในอดีต ปัจจุบัน อนาคต ด้วยกาย วาจา ใจ ขอท่านอย่าได้ถือโทษ โปรดยกโทษให้แก่เรา และเราจะสำรวมระวังต่อไป

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง