บทความพระพุทธศาสนา

คำหยาดน้ำ แบบเก่า คำหยาดน้ำแบบโบราณ คำกรวดน้ำแบบเก่า

11 ธันวาคม 2020 | คาถา
การกรวดน้ำ
การกรวดน้ำ

คำหยาดน้ำ แบบเก่า ของคนเมืองลาว

ผู้ข่า สิขอหยาดน้ำใส่แผ่นธรณี เอาเกษีรับบาทผู้ขาหยาดบ่เซา เข้ารับเอาบเคียต น้ำเฟือดจากโอคำ ผู้ข่าเกิดชาติใดภพใด ขอให้ตาผู้ข่าดำคือจังคามเหี้ย เนื้อปลอดเกลี้ยงจังไข่แลน แขนกลมจังหน่วยมักงิ้ว คิ้วโก่งจังเดือนแรม ปัญญาแหลมจังสังข์ เสียงดังจังฆ้อง ท้องส่วยจังคันธนู ขอให้บุญชูจังพระเจ้า ขอให้ผมเกษเกล้าดำเหลื่อมดังเทา บุญกุศลผลทานมื้อนี้ขอให้ฮอดให้เถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีกายทรุดโทรมไปเป็นธรรมดาก็ดี มีสัตว์โตสั้นโตซี โตพีโตผอม โตหอมโตเหม็น โตเป็นโตตาย โตอยู่น้ำโตอยู่บก โตอยู่ฮกโตอยู่แปน นรกตั้งเป็นแดน ขอให้ผู้ข่าม้มสามแสนสี่หมื่นโยชนะ ขอให้ม้มจากนารก อย่าได้ตกอเวจี ขอให้ บุญฤษีพระเจ้าเลี่ยมขอให้เลี่ยมปกหัว เกิดชาติใดภพใด ขอให้ตนโตผู้ข่า เกลี่ยงฮาบหายจากบาปเวรกรรม ก็ขา เทอญ.