บทความพระพุทธศาสนา

คำอธิษฐาน มุ่งต่อพระศรีอริยเมตไตย ให้เกิดมาพบพระรัตนตรัย

11 ธันวาคม 2020 | คาถา
อธิษฐาน
อธิษฐาน

คำอธิษฐาน

ผู้ข่า ขออธิษฐานตั้ง สันบังคำขาด ปรารถนาว่าไว้ในนี่เพื่อพยาน หากว่าสมภารข่า ศรัทธายังอ่อนยังท่องเที่ยวโลกกว้าง เพียรสร้างก่อกรรมเมื่อใดก็ดี เกิดชาติใดภาพใดก็ขอให้เป็นผู้รู้ในธรรมไปทุกชาติ ความฉลาดเลิศล้ำให้มีปัญญาล้นกว่าคน ขอให้ได้นั่งใกล้ไตรรัตน์ทั้งสาม เกิดมาคราวใดให้ฮุ่งเฮืองคราวนั้น ขอให้มีสมบัติพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างกับทั้งผิวพางเผืองกลมเกลี้ยงผ่องใส ขอให้ได้พบพ้อองค์หน่อโพธิสัตว์ องค์สิลงมาตรัสโผดคนทั้งค่าย องค์สิมาภายหน้า เมตไตรย์โยพุทธโคตร ขอให้บุญกุศลที่ทำมื้อนี้ หันหน้าหน่อพระองค์แด่ถ่อน