บทความพระพุทธศาสนา

เคยเห็นแต่คาถาหัวใจเศรษฐี … แต่นี่เป็นคาถามหาเศรษฐี

18 มีนาคม 2021 | คาถา
สวดทุกวัน เงินไม่ขาดใช้ คาถาเรียกเงินเข้าบ้าน
สวดทุกวัน เงินไม่ขาดใช้ คาถาเรียกเงินเข้าบ้าน

คาถามหาเศรษฐี

จัตตาโร สติปัฏฐานา จัตตาโร อิทธิปาทา สัมมาอาชีโว
(สวด 3 จบ)

มะณีจินดา ปิยังปัญจะธานัง ยะสังทาสา ทาสี โกมัง ปะสันติ เสน่หัง มาตาปุตตังวะโอระสัง สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพปุริสา พะหูปริสา สัพเพอิตถี พะหูอิตถี สารังเจนัง ภะวันตุเม
(สวด 3 จบ)

เวทาสากุ กุสาทาเว ทายะสาตะ ตะสายะทา สาสาทิกุ กุทิสาสา กุตะกุภู ภูกุตะกุ
(สวด 3 จบ)

คาถามหาเศรษฐีนี้ ให้สวดตามลำดับกัน หากจะทำน้ำมนต์ให้ใช้ยอดสวาด 3 ยอด ยอดกาหลง 3 ยอด ยอดรัก 3 ยอด มัดเข้าด้วยกัน ตัดหัวตัดท้ายเสีย สำหรับจุ่มน้ำมนต์ประพรม ใช้ประพรมสินค้าก็ได้ ประพรมบุคคลก็ได้ เกิดประสบความสำเร็จตามปรารถนา ผู้ใดได้ทำอยู่เสมอ ๆ จะลาภผลเป็นมหาเศรษฐีแล.

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง