บทความพระพุทธศาสนา

ความหมายของดอกไม้บูชาพระ ไม่มีในพระไตรปิฏก แต่ไม่ผิดที่จะทำ

18 มีนาคม 2021 | ธรรมะคุ้มครอง
ทำบุญวันมาฆบูชา
บูชาพระ ด้วยดอกบัว

เกี่ยวกับความหมายของดอกไม้บูชาพระนี้ ผมต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อ หรือการกระทำเพื่อแสดงออกถึงความหมายหรือสื่อถึงความหมาย ไม่ใช่อานิสงส์หรือผลบุญที่เป็นกฎตายตัวว่าบูชาด้วยดอกไม้นี้แล้วต้องได้ผลอย่างนี้แน่นอน พระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวละเอียดขนาดนี้ (เพราะไม่ใช่อริสัจสี่หรือทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริงในปัจจุบันแต่อาจจะพ้นทุกข์ได้ในอนาคต) แม้ในพระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวถึงว่าบูชาด้วยดอกไม้นี้แล้วได้ผลอย่างนี้ แต่การบูชาไม่ผิดแน่นอน เหมือนการบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน พระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวไว้ แต่ไม่ผิดเป็นบุญแน่นอน เป็นบุญเกิดขึ้นจากการให้ทาน การบูชาด้วยดอกไม้ต่าง ๆ ก็ตาม จะด้วยตามความเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นบุญอย่างแน่นอน

บูชาพระด้วยดอกบัว
เชื่อว่าจะพบความสำเร็จ ความเบิกบาน และได้รับการยกย่องนับถือ มีชื่อเสียงดีงาม

บูชาพระด้วยดอกดาวเรือง
เชื่อว่าจะพบแต่ความรุ่งเรืองเสริมส่งให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้า มีเงินมีทอง ได้รับแต่ของสวยงามเป็นที่น่าพอใจ

บูชาพระด้วยดอกพุด
เชื่อว่าจะส่งผลให้มีความเจริญ มั่นคง มีสติปัญญาที่ดี แต่ควรใช้ดอกพุดชนิดสีขาว

บูชาพระด้วยดอกมะลิ
เชื่อว่าจะพบแต่ความสุขสดชื่น ส่งเสริมให้พบความจริงใจ ได้รับความรักที่บริสุทธิ์ทั้งจากคนในครอบครัวและคนทั่วไป

ดอกรัก
ดอกรัก

บูชาพระด้วยดอกรัก
เชื่อว่าจะพบแต่ความรัก หรือพบเจอประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่น่าประทับใจ

บูชาพระด้วยดอกกุหลาบ
เชื่อว่าทำให้เกิดเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นเป็นที่รักของคนทั่วไป ใคร ๆ ก็อยากอยู่ใกล้

ดอกแก้ว
เชื่อว่าทำให้ประสบความสำเร็จเหมือนดังมีแก้วสารพัดนึก อีกประการส่งเสริมให้รักษาความดีงามของตนเองไว้ไม่ให้หม่นหมอง

บูชาพระด้วยดอกกล้วยไม้
เชื่อว่าจะทำให้ผู้พบเห็นรักใคร่เอ็นดู ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู ทำมาหากินคล่องไม่ต้องออกแรงมากนัก มีคนอื่นคอยช่วยหรือจัดการให้พร้อม

บูชาพระด้วยดอกจำปี
เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

บูชาพระด้วยดอกบานไม่รู้โรย
เชื่อว่่าจะช่วยเสริมด้านความรักของผู้อยู่อาศัยและคู่รักให้ยืนยงรักการเหนียวแน่นไม่มีวันเสื่อมคลาย

บูชาพระด้วยดอกจำปา
เชื่อว่านำโชคมาสู่ตนเองและครอบครัว

Ixora ดอกเข็ม
Ixora ดอกเข็ม

บูชาพระด้วยดอกเข็ม
เชื่อว่่าจะทำให้สมองปลอดโปร่ง เกิดความคิดอ่านที่เฉียบพลัน มองทะลุปรุโปร่ง ขจัดอุปสรรคทั้งมวล

บูชาพระด้วยดอกเบญจมาศ
เชื่อว่าส่งเสริมความดีงามในทุกด้าน

บูชาพระด้วยดอกลิลลี่
เชื่อว่าจะทำให้พบแต่สิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่น่าพอใจ

บูชาพระด้วยดอกพุดตาน
เชื่อว่าส่งเสริมในด้านยศตำแหน่ง หน้าที่การงานที่ดีขึ้น

บทความแนะนำ