บทความพระพุทธศาสนา

คาถานกคุ่ม มนต์นกคุ่ม คาถากันไฟ มนต์กันไฟ

28 สิงหาคม 2020 | คาถา
คาถานกคุ่ม มนต์นกคุ่ม คาถากันไฟ มนต์กันไฟ

คาถานกคุ่ม มนต์นกคุ่ม

สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติปาทา อะวัญจะนา มาตา ปิตา จะ นิกขันตา ชาตะเวทะปะฏิกกะมะ นะโมพุทธายะ.

  • คาถาบทนี้ เกิดครั้งพระพุทธองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นนกคุ่ม ยังเยาว์วัยอยู่ เมื่อเกิดไฟป่าขึ้นจึงติดในรังที่อยู่พื้นดินไม่สามารถออกมาได้ จึงภาวนาคาถานี้ ด้วยบุญญาธิการจึงทำให้เพลิงนั้นสงบลงแล โบราณาจารย์ท่านจึงได้ใช้คาถานี้ทำน้ำมนต์ดับไฟหรือภาวนาป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามมาที่บ้านเรือนได้