บทความพระพุทธศาสนา

คาถาป้องกันไฟ คาถาไล่ไฟ เสกไม้พายใช้ยามฉุกเฉิน

8 ตุลาคม 2021 | คาถา
คาถาป้องกันไฟ
คาถาป้องกันไฟ

คาถาป้องกันไฟ

นะ พุทโธ มะหาปัญโญ อานุภาเวนะ จะ สะมาหิตา สัพพัญญุตะญาโต อาโปธาตุ นะ

คาถาบทนี้ ท่านว่า ให้ภาวนา 3 หรือ 7 คาบเสกใส่น้ำในขันหรือภาชนะใด ๆ ที่บรรจุน้ำ เมื่อคาบสุดท้ายสวดถึง “อาโปธาตุนะ” ให้เอานิ้วชี้เขียนลงบนผิวน้ำเป็นตัว “นะ” แล้วเอาน้ำมนต์สาดไปที่เพลิงไฟซึ่งกำลังไหม้ลุกลามมายังบ้านเรือนเรา ประสิทธิ์วิเศษนัก ท่านเจ้าของคาถานี้ได้ทำมาแล้ว ขลังนักแล


คาถาป้องกันไฟ

พุทธัง กันตัง อัคคี นะ ปัจจะโย
ธัมมัง กันตัง อัคคี นะ ปัจจะโย
สังฆัง กันตัง อัคคี นะ ปัจจะโย
อะเปหิ เปหิ ปัตติ ปัต สะวาหะ

คาถานี้ มีวิธีใช้ ท่านว่าให้ใช้พายที่พายเรือมาเสกด้วยคาถาป้องกันไฟ แล้วกลั้นใจเสียบไม้พายนั้นไว้ บนขื่อบ้าน จะป้องกันไม่ให้ไฟไหม้บ้านได้ หรือหากกรรมของเรามากมีอันต้องไหม แต่ก็ไหม้ไม่มาก ดับเองหรือเรารู้ตัวทัน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง