บทความพระพุทธศาสนา

ถอดรหัส คาถาหัวใจพระสีวลี “นะ ชา ลิ ติ” มีที่มาอย่างไร

1 มิถุนายน 2021 | คาถา
คาถาหัวใจพระสีวลี
คาถาหัวใจพระสีวลี

ผมมีความสงสัยมานานแล้ว คาถาหัวใจพระสีวลี “นะ ชา ลิ ติ” ย่อมาจากบทไหน ทีแรกเข้าใจว่าย่อมาจากคาถาบูชาพระสีวลี แต่ก็ไม่ใช่ ไม่สามารถถอดคำย่อออกมาเป็น คาถาหัวใจพระสีวลี “นะ ชา ลิ ติ” ได้ จนผมพบงานวิจัยของอาจารย์ของธีรโชติ เกิดแก้ว มีชื่อว่า การศึกษาอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ108 ในฐานะสื่อการสอนพระพุทธศาสนา ซึ่งผมขอนำมาสรุปย่อให้กระชับในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถอ่านงานวิจัยตัวเต็มตามลิงค์ที่ผมทำไว้ครับ

คาถาหัวใจพระสีวลี

นะ ชา ลิ ติ

ชื่อของหัวใจคาถานี้พระสีวลีนี้ สื่อถึงพระสาวกรูปสำคัญรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลผู้เป็นเลิศในด้านผู้มีลาภสักการะมาก ตัวคาถาสื่อถึงธารณปริตร ซึ่งเป็นปริตรที่มีอานุภาพด้านป้องกันอันตรายและสิ่งไม่ดีทั้งหลาย

อักษรย่อ ศัพท์เต็ม และความหมาย นะ ชา ลิ ติ

มาจาก สกฺกา แปลว่า ใคร ๆ ไม่สามารถ (ทําอันตรายแก่ชีวิตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้)
ชา มาจาก ชาโล แปลว่า ข่ายคือปัญญา (ของพระพุทธเจ้า)
ลิ มาจาก ชาลิเต แปลว่า เมื่อรัศมีของพระพุทธเจ้ารุ่งเรือง
ติ มาจาก ธารณีติ เป็นคําสรุปสุดท้ายข้อความธารณปริตร “ชาโล มะหาชาโล ชาละ มหาชาละ ชาลิเต มหาชาลิเต … ธาระณี ธาระณีติ อิทัง ธาระณะปริตตัง”

พุทธคุณของคาถาหัวใจพระสีวลี

เด่นในด้านโชคลาภตามบารมีหรือคุณสมบัติของพระสีวลี แต่หากกล่าวโดยคาถาเองแล้ว คาถาหัวใจพระสีวลีนี้มีพุทธคุณมากกว่านั้น

  • สกฺกา ป้องกันอันตรายทั้งหลายทั้งปวง
  • ชาโล ส่งเสริมด้านสติปัญญา ส่งเสริมความจำ ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมแนวทางการดำเนินชีวิต หรือใช้เป็นแสงสว่างแห่งชีวิต
  • ชาลิเต มีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม เป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย และพุทธคุณนี้แหล่ะ เป็นที่มาแห่งลาภสักการะทั้งหลาย
  • ติ มาจาก ธารณีติ เป็นการเสริมพุทธคุณข้างต้นให้หนักแน่นขึ้น ให้มีกำลังเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ส่งผลเจาะจงเร็วขึ้น

พระสีวลี คนไทยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระฉิมพลี ฉะนั้น นะ ชา ลี ติ คาถาหัวใจพระฉิมพลีก็เรียก

บทความแนะนำพระคาถา หัวใจ ๑๐๘ คือเป็นหัวใจธาตุ คาถา สูตรต่าง ๆ ที่ท่านย่อมา

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง