บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหัวใจพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ และอานิสงส์แห่งการภาวนาหัวใจ ๗ คัมภีร์

17 พฤษภาคม 2021 | คาถา
หัวใจพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
หัวใจพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์

หัวใจพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ คือ สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ ซึ่งเป็นคำย่อของคัมภีร์พระอภิธรรมทั้งเจ็ด ได้แก่

  1. สัง หมายถึง คัมภีร์พระธัมมสังคณี
  2. วิ หมายถึง คัมภีร์พระวิภังค์
  3. ธา หมายถึง คัมภีร์พระธาตุกถา
  4. ปุ หมายถึง คัมภีร์พระปุคคลบัญญัติ
  5. กะ หมายถึง คัมภีร์พระกถาวัตถุ
  6. ยะ หมายถึง คัมภีร์พระยมก
  7. ปะ หมายถึง คัมภีร์พระมหาปัฎฐาน

อานิสงส์แห่งการสวดคาถาหัวใจพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์

โบราณาจารย์กล่าวว่า พระคาถาหัวใจพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ มีคุณอนันต์ใช้ได้ทุกประการ

1.ใช้เป็นคาถาปลุกเสกสีผึ้งมีพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์

2.หากสวดภาวนาได้ 7 ปี เมื่อสิ้นชีวิตลงร่างจะไม่เน่าเปื่อย

3.หากสวดให้ผู้ป่วยฟังจะหายป่วยได้เร็วขึ้น หากผู้ป่วยหมดบุญ (อายุ) จะไปสู่สุคติ

4.พระเกจิอาจารย์ทั้งหลายใช้พระคาถาหัวใจพระอภิธรรมนี้ในใช้สวดสะเดาะห์เคราะห์ ต่อดวงชะตาราศี

5.ลงตะกรุด สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ ป้องกันสิ่งอัปมงคลและภูตผีปีศาจ

6.สวดสาธยายบ่อย ๆ เป็นที่บันเทิงใจแก่เทวดา เหล่าเทวดาชอบฟังและอนุโมทนา

7. สงเสริมในด้านสติปัญญา ความจำเป็นเลิศ เป็นพหูสุตร

8. เป็นผู้มีโรคน้อย สุขภาพแข็งแรง ผิวพรรณผ่องใส

9. เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

10.มีบุตรธิดาปัญญาดี มีไหวพริบดี

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง