บทความพระพุทธศาสนา

คาถาห้ามเพชรฉลูกรรณ คาถาลูบคมหอกคมดาบ

15 กันยายน 2020 | คาถา
นักรบโบราณ
นักรบโบราณ

คาถาห้ามเพชรฉลูกรรณ

ยังยังตะหลา ฆะฆะตูกูแหลก อะกูข้า ไยตูตุลัง ฆาฆะตูอัก ตะสละกูเหลือ กูตะคะนะงา ขาตะละ ฯ

  • มนต์บทนี้ ใช้ภาวนาลูบคมหอกคมดาบแล ลูบขึ้นลูบลงเล่นได้ ภาวนาพลางลูบพลาง