บทความพระพุทธศาสนา

หลวงพ่อแสนสุข นิราศทุกข์ ปลุกเสก 9 คณาจารย์

15 กันยายน 2020 | พระเครื่อง
หลวงพ่อแสนสุข นิราศทุกข์ ปลุกเสก 9 คณาจารย์

เหรียญพระพุทธแสนสุข หรือเหรียญหลวงพ่อแสนสุข จัดสร้างโดย น.อ. ณรงค์ ดิถีเพ็ง อดีตผู้อำนวยการ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ กองบินยุทธการ เมื่อปี พ.ศ. 2518 ซึ่งท่านได้นำบล็อกแม่พิมพ์ขอเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศน์ ทำการแผ่อธิษฐานจิต, เจิมด้วยแป้งหอม และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2518

จำนวนการสร้างเหรียญหลวงพ่อแสนสุข

 1. เนื้อทองคำ สร้างจำนวน 1 เหรียญ
 2. เนื้อเงินบริสุทธิ์ สร้างจำนวน 50 เหรียญ
 3. เนื้อทองแดงรมดำ สร้างจำนวน 6,800 เหรียญ
เหรียญหลวงพ่อแสนสุข

พิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อแสนสุข

ทางคณะผู้สร้างเหรียญหลวงพ่อแสนสุขได้นำเข้าพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดสิริสาลวัน อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2518 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์ยุทธการทางอากาศ กองบินยุทธการ จากนั้นจึงได้นำเหรียญทั้งหมดถวายพระเถระที่เคารพนับถือได้ทำการแผ่เมตตาอธิษฐานจิตแบบเฉพาะเจาะจงทีละรูปรวม 9 รูป ประกอบด้วย

1. หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี เมตตาอธิษฐานจิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2518
2. หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม วัดสิริสาลวัน อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี เมตตาอธิษฐานจิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2518

3. หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี เมตตาอธิษฐานจิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2518

4. พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ วัดเจติยาคิรีวิหาร (ภูทอก) อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย เมตตาอธิษฐานจิตเมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2518

5. หลวงปู่เต็ม วัดธาตุฝุ่น จ.สกลนคร (รูปนี้เป็นอาจารย์ของท่านพระอาจารย์วัน วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม) เมตตาอธิษฐานจิตเมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2518

6. พระครูสันติวรญาณ (สิม พุทธาจาโร) วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมตตาอธิษฐานจิตเมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2518

7. ครูบาคำแสน คุณาลังกาโร วัดป่าดอนมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เมตตาอธิษฐานจิตเมื่อวันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2518

8. หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เมตตาอธิษฐานจิตเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2518

9. พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดถ้ำขาม อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร เมตตาอธิษฐานจิตตั้งแต่วันอังคารที่ 8 ถึงวันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2518

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดถ้ำขาม ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตเป็นรูปสุดท้าย ท่านได้หยิบเหรียญขึ้นมาพิจารณาดูอยู่ครู่หนึ่ง แล้วจึงกล่าวออกมาว่า

“เหรียญนี้ดี ใช้ได้หลายทาง” แล้วต่ออีกว่า “ดีกว่าเหรียญของเราอีกนะ”

พระเถระอธิษฐานจิตเหรียญหลวงพ่อแสนสุข

ความพิเศษของเหรียญหลวงพ่อแสนสุข

 1. ท่านผู้สร้างมีเจตนาในการสร้างที่ดี ไม่ได้หวังผลในด้านพุทธพาณิชย์แต่อย่างใด
 2. ก่อนการปั้มเหรียญได้นำแม่พิมพ์ขอความเมตตาอธิษฐานจิตโดยสมเด็จพระญาณสงวร วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระราชาคณะในสมัยนั้น ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช และทรงได้รับการสถาปนาพระอัฐิเป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
 3. ผมไม่ทราบข้อมูลว่าเนื้อโลหะต่าง ๆ ที่นำมาทำเป็นหลวงพ่อแสนสุขได้รับการจารอักขระ หรือการอธิษฐานจิตจากพระเถระรูปใดบ้าง แต่ผมท่านผู้สร้างต้องได้ชนวนโลหะที่เป็นมงคลได้รับการจารอักขระและแผ่เมตตาจิตจากพระเถระหลายรูปเป็นแน่
 4. มีการนำเหรียญเข้าสู่พิธีพุทธาภิเษกอย่างถูกต้องตามธรรมเนียมโบราณ
 5. ได้รับความเมตตาอธิษฐานจิตจากพระเถระผู้ทรงคุณวิเศษทั้งหมด 9 รูป
 6. หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นพระเถระรูปสุดท้ายที่ได้ทำการอธิษฐานจิต ซึ่งท่านคงทราบพลังแห่งเหรียญนี้ที่ได้ผ่านการอธิษฐานจิตโดยพระเถระรูปก่อน ๆ แล้ว ท่านจึงได้กล่าวชื่นชมว่า “เหรียญนี้ดี ใช้ได้หลายทาง” แล้วต่ออีกว่า “ดีกว่าเหรียญของเราอีกนะ”
 7. มีนามอันเป็นมงคล “แสนสุข” ทุกข์ไม่มี แม้มีทุกข์นั้นก็อยู่ได้ไม่นานมีอันต้องอันตรธานหายไป
 8. ด้านหลังเหรียญหลวงพ่อแสนสุข มีคาถาหัวใจนกยูงทอง คือ นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อันเป็นพระคาถาประจำพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น นอกจากนั้นยังมีคำสอนอันถือได้ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ เว้นชั่ว ทำดี ทำจิตผ่องใส

พุทธคุณเหรียญหลวงพ่อแสนสุข

โดยส่วนตัว (แอดมินเว็บไซต์พระคุ้มครอง) เชื่อว่าเหรียญนี้ดีครอบจักรวาล เป็นต้นว่า

 1. เมตตา มหานิยม มหาอำนาจ นี่เป็นพุทธคุณขั้นพื้นฐานของเหรียญพระพุทธทั่วไป
 2. แคล้วคลาดปลอดภัย ตามอานุภาพแห่งพระคาถานกยูงทอง
 3. ส่งเสริมให้ได้รับความสงบสุข ทุกข์ไม่มี มีทุกข์นั้นก็ได้ไม่นาน
 4. ขจัดปัดเป่าปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
 5. เป็นผู้มีโรคน้อย มีมีโรคภัยก็หายได้ง่าย
 6. พกติดตัวเป็นเครื่องเตือนสติ ละชั่ว ทำดี ทำจิตผ่องใส
 7. ด้านหลังมียันต์ใบพัด การจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป หมุนหรือเดินไปข้างหน้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองตามฐานะของตนเอง เลื่อนยศตำแหน่ง สอบได้สอบผ่าน งานก้าวหน้าไม่หยุดอยู่กับที่

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง