บทความพระพุทธศาสนา

การบูชาพระสมเด็จ สวดคาถาบูชาพระสมเด็จบทไหนดี

17 ธันวาคม 2021 | พระเครื่อง
การบูชาพระสมเด็จ
การบูชาพระสมเด็จ

การบูชาพระสมเด็จ

พระสมเด็จในที่นี้ หมายถึงพระพิมพ์สี่เหลี่ยมเนื้อผง เนื้อดิน หรือเนื้อโลหะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงพระพุทธเจ้า หรือเป็นพระพุทธปฏิมาขนาดเล็กนั่นเอง ฉะนั้น การบูชา ก็คือการบูชาพระพุทธปฏิมาหรือพระพุทธเจ้า เราไม่ได้บูชาเนื้อผง ดิน หิน ทราย โลหะ เราไม่ได้บูชาผู้กดปั้มพระเครื่องแต่อย่างใด

คำบูชาพระสมเด็จ จึงควรเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธคุณ ตามด้วยพระธรรมคุณ พระสังฆคุณ บทสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณที่นิยมสวดกันมาอย่างช้านาน สวดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล นั่นก็คือ

บทพระพุทธคุณ : อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ

บทพระธรรมคุณ : สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิ ปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. (เขียนว่า วิญญูหีติ ถูกต้องแล้ว ไม่ต้องไปแก้เป็น วิญญูฮีติ เพราะอักษร ฮ ไม่มีใช้ในภาษาบาลี แต่ให้เวลาสวดให้ออกเสียง เป็น )

พระสังฆคุณ : สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัชะลิกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง