บทความพระพุทธศาสนา

หัวใจศีล ๕ หัวใจศีล ๘ หัวใจศีล ๑๐ หัวใจศีล ๒๒๗

2 ตุลาคม 2021 | คาถา
บูชา ไหว้พระ
บูชา ไหว้พระ

หัวใจศีล ๕ : นะอะกะทะ

หัวใจศีล ๘ : กะทะกะปิ

หัวใจศีล ๑๐ : อิสะสุสุชะ

หัวใจศีล ๒๒๗ : อิสะทามิ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง