คาถายอดศีล คาถาหัวใจศีล คาถาฐานศีล…………………

คาถายอดศีล คาถาหัวใจศีล คาถาฐานศีล
คาถายอดศีล คาถาหัวใจศีล คาถาฐานศีล

คาถายอดศีล : ปาสุอุชา

คาถาหัวใจศีล : ตังนะมะอะอุ

คาถาฐานศีล : นะปะโส

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง