บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพญาเสือโคร่ง หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม

4 พฤศจิกายน 2019 | คาถา
เสือ สายเครื่องราง ขลังทุกส่วน
เสือโคร่ง

เป็นที่ยอมรับกันว่าหลวงพ่อเปิ่นท่านสำเร็จวิชาเกี่ยวกับเสือ หรือวิชาเมตตามหาอำนาจ ท่านจึงมีลูกศิษย์มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต่างก็เดินทางมาขอความเมตตาจากทั้งเกี่ยวกับการสักยันต์เมตตามหาอำนาจ ยันต์พญาเสือโคร่ง หรือมาขอเครื่องรางของขลังจากท่าน ซึ่งเครื่องรางหรือวัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิ่นนั้นเด่นด้านเมตตาและมหาอำนาจเป็นอย่างยิ่งครับ

คาถาพญาเสือโคร่ง คาถาพญาเสือมหาอำนาจ หลวงพ่อเปิ่น

คาถาพญาเสือโคร่ง หลวงพ่อเปิ่น

ตั้ง นะโม 3 จบ ทำจิตให้แน่วแน่ อาจหาญ เหมือนดังพญาเสือโคร่งแล้วบริกรรมคาถาว่าดังนี้
พะยัคโฆ พะยัคฆา สูญญาลัพภะติ อิติ หิม หัม หึม

คาถาพญาเสือมหาอำนาจ หลวงพ่อเปิ่น

ตั้ง นะโม 3 จบ ทำจิตให้แน่วแน่ มีความอาจหาญ เหมือนดังพญาเสือผู้มีตบะแก่กล้าคำรามอยู่ แล้วบริกรรมคาถาว่าดังนี้
ตะมัตถัง ปะกาเสนโต ตัวกูคือพญาพยัคโฆ
สัตถาอาหะ พะยัคโฆ จะ วิริยะ อิมังคาถามะหะ อิติ ฮ่ำ ฮึ่ม ฮึ่ม

ขอบคุณ ที่มา : ส สุวรรณ ตำราปริวรรตอักษรชุด108คาถาพระเกจิอาจารย์

การสวดคาถาให้ได้ผล

เกี่ยวกับการสวดคาถาให้ได้ผลนั้นผมได้เคยเขียนไว้แล้วในบทความ สวดคาถาอย่างไร ให้ได้ผล นอกจากที่ได้เขียนไว้ในบทความนั้นแล้ว ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกว่า ก่อนสวดหรือในขณะที่สวดคุณต้องทำจิตใจให้สัมพันธ์กับคาถานั้น ๆ ด้วย

  • ถ้าคุณสวดคาถาเกี่ยวกับเมตตามหานิยม คุณก็ต้องมีเมตตาในจิตใจ มีความอ่อนโยน มีความรักใคร่เอ็นดูต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์อื่นที่ได้พบเห็น
  • ถ้าคุณสวดคาถาเกี่ยวกับความรัก คุณก็ต้องมีความรักต่อผู้อื่นหรือคนนั้น ๆ ด้วยความจริงใจไม่ใช่ด้วยความเห็นแก่ตัวหรือด้วยการเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนเขา
  • หากคุณท่องคาถามหาอำนาจ คงกระพันชาตรี คุณก็ต้องมีใจมีใจแกล้วกล้า อาจหาญ มีใจฮึกเหิม ในขณะที่สวดคาถานั้น แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องคำรามอย่างเสียสตินะครับ

แนะ เสือรุ่นแรก หลวงพ่อเปิ่น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง