บทความพระพุทธศาสนา

หัวใจพระรัตนตรัย คือ อิสะวาสุ มีพุทธคุณครอบจักรวาลตามแต่จะภาวนา

17 พฤษภาคม 2021 | Slide Shows, คาถา
หัวใจ พระรัตนตรัย คือ อิสะวาสุ

คาถา หัวใจพระรัตนตรัย

อิ สะวา สุ

อิ ย่อมาจากบทพระพุทคุณ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

สะวา หรือ สฺวา ย่อมาจากบทพระธรรมคุณ สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

สุ ย่อมาจากบทพระสังฆคุณ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.

การสวดสาธยาย อิ สะวา สุ จึงเหมือนเป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ครบรัตนตรัย

พุทธคุณ หัวใจพระรัตนตรัย อิ สะวา สุ

บทหัวใจพระรัตนตรัยนี้ท่านว่ามีพุทธคุณครอบจักรวาลตามแต่จะอธิษฐานใช้

  • สวด 9 จบ ขอโชคลาภ เสริมสร้างเสน่ห์เมตตาให้แก่ตนเอง สะกดสัตว์มีพิษไม่ให้มาทำอันตรายเรา
  • พระคาถาหัวใจพระรัตนตรัยนี้ โบราณว่าเสกมะกรูดส้มป่อย 7 คาบทามือจับเหล็กแดงมิร้อนเลย
  • ภาวนา 19 คาบ กำหราบศัตรู
  • สวด 18 คาบ ผูกปากสัตว์ทั้งหลายอ้าปากมิออกแล
  • เขียนอักษร อิ สะวา สุ ใส่ฝ่ามือแล้วเสก 11 คาบ เป่าลง แล้วยกมือตวาด หอกดาบจักตกจากมือศัตรูล้มลงทั้งยืนแล
  • เอาหญ้าแพรก 14 ยอดมาเสกแล้วพัน เสกปักพิษงู
  • ผีเข้าให้เขียนอักษร อิ สะวา สุ ใส่ฝ่ามือตีหลังขับผีออกแล
  • เสกสะเดาะได้สารพัดอย่าง
  • หากเจ้านายท่านโกรธ ให้บ่ายหน้าไปทางตะวันขึ้นเสกน้ำล้างหน้า ท่านหายโกรธสิ้นแล
  • เสกน้ำมันเสกขี้ผึ้งใช้เป็นทางเมตตาตามหานิยม

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง