บทความพระพุทธศาสนา

เหรียญเศรษฐี 80 ปี หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล จ.สกลนคร

24 เมษายน 2021 | พระเครื่อง
เหรียญเศรษฐี 80 ปี หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล จ.สกลนคร

เหรียญเศรษฐี 80 ปี หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล จ.สกลนคร ถูกออกแบบอย่างเรียบง่าย เข้าใจว่าได้รับต้นแบบจากเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร ซึ่งท่านนอกจากเป็นต้นแบบแห่งพระกรรมฐานยุคปี 2500 แล้วท่านจะเป็นต้นแบบของเหรียญยอดนิยมต่าง ๆ อีกด้วย

เหรียญเศรษฐี 80 ปี หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน มีลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ขนาดสูงไม่รวมห่วง 3.2 ซ.ม.

ด้านหน้า : เป็นรูปหลวงปู่บุญหนาหันข้างคล้าย ๆ กับเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร มีข้อความด้านล่างเขียนว่า “พระอาจารย์ บุญหนา ธมฺมทินฺโน” มีดอกพิกุลปิดหัวท้าย

ด้านหลัง : มีข้อความคำว่า “เศรษฐี” อยู่ด้านบนสุด ถัดลงมาเป็นรูปอัฐบริขารอันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระกรรมฐาน, ถัดลงมาเป็นอักขระคาถาหัวใจโมรปริตร (พญายูงทอง) “นะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา” ซึ่งได้ต้นแบบมาจากลายมือของหลวงปู่บุญหนา คาถานี้มีความหมายว่า “ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงแด่ท่านผู้พ้นแล้วทั้งหลาย และจงมีแต่วิมุตติธรรมความหลุดพ้นของท่านเหล่านั้น” ถัดลงมามีเลขอายุของท่านคือ “๘๐” ล่างสุดเป็นชื่อวัด คือ “วัดป่าโสตถิผล สกลนคร”

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ ประโยชน์ที่จะพึงได้ในปัจจุบัน 4 อย่าง บางท่านเรียกว่า หัวใจเศรษฐี “อุ อา กะ สะ” อาจเรียกสั้น ๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ

 • อุ ได้แก่ อุฏฐานสัมปทา ซึ่งหมายถึง คุณต้องมีขยันหมั่นเพียร
 • อา ได้แก่ อารักขสัมปทา หมายถึง รักษาเงินทองที่หามาได้ ใช้จ่ายอย่างมีสติ
 • กะ ได้แก่ กัลยาณมิตตา หมายถึง เลือกคบคนดีเป็นศรีแก่ตัว เลือกคบคนที่คอยเกื้อหนุนส่งเสริมความเจริญในทางที่ดีให้แก่เรา
 • สะ ได้แก่ สมชีวิตา หมายถึง การใช้ชีวิตให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนเอง ต้องรู้การใช้ชีวิต รู้ว่าสิ่งไหนควรทำก่อน สิ่งไหนควรทำทีหลัง 

จำนวนการสร้าง เหรียญเศรษฐี 80 ปี หลวงปู่บุญหนา

เหรียญรูปเหมือน “เศรษฐี ๘๐”

 1. เหรียญทองคำ สร้างจำนวน ๑๙ เหรียญ
 2. เหรียญเงิน สร้างจำนวน ๒๙๙ เหรียญ
 3. เหรียญนวโลหะ สร้างจำนวน ๗๙๙ เหรียญ
 4. เหรียญอัลปาก้า สร้างจำนวน ๒,๙๙๙ เหรียญ
 5. เหรียญทองแดง สร้างจำนวน ๖,๙๙๙ เหรียญ

พระรูปเหมือนหลังโต๊ะหมู่ “เศรษฐี ๘๐”

 1. เนื้อนวโลหะ สร้างจำนวน ๑๙๙ องค์
 2. เนื้อผงดำพิเศษ สร้างจำนวน ๑๙๙ องค์
 3. เนื้อว่าน สร้างจำนวน ๙๙๙ องค์
 4. เนื้อผง สร้างจำนวน ๕,๙๙๙ องค์
 • ทุกรายการ มีการตอกโค๊ดและหมายเลขชัดเจนทั้งหมดทุกองค์
 • แม่พิมพ์และโค้ดได้ถูกทำลาย และถวายไว้กับหลวงปู่บุญหนาในวันที่อธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้ว

พุทธคุณ เหรียญเศรษฐี 80 ปี หลวงปู่บุญหนา

 • ส่งเสริมด้านอาชีพการงาน โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้ความขยัน อดทน ติดต่อผู้คน
 • ส่งเสริมด้านความสำเร็จในทุกด้าน
 • เป็นเมตตามหานิยม
 • แคล้วคลาดปลอดภัย
 • —–แต่อย่างไรก็แล้วแต่ พุทธคุณของเหรียญเศรษฐีจะส่งผลเต็มที่ ท่านต้องปฏิบัติตามหลักหัวใจเศรษฐี

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง