บทความพระพุทธศาสนา

พระกริ่ง เจริญพร หลวงปู่บุญหนา วัดป่าโสตถิผล สกลนคร

11 กุมภาพันธ์ 2020 | พระเครื่อง
พระกริ่ง เจริญพร หลวงปู่บุญหนา วัดป่าโสตถิผล สกลนคร
พระกริ่ง เจริญพร หลวงปู่บุญหนา วัดป่าโสตถิผล สกลนคร

พระกริ่ง รุ่นเจริญพร หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เป็นพระกริ่งที่ออกแบบมาได้อย่างสวนงาม นามเป็นมงคล อ่านก็ครั้งก็อุ่นใจ เหมือนว่าหลวงปู่ท่านอวยพรให้อยู่ตลอดเวลา

หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ท่านเป็นพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ทราบว่าท่านเคยอุปัฏฐากรับใช้หลวงปู่มั่นในสมัยที่ท่านยังเป็นสามเณร นอกจากนั้นทราบว่า หลวงปู่บุญหนายังได้เป็นหลานของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร พรรณานิคม สกลนคร อีกด้วย

หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 ยังความเศร้าให้เกิดขึ้นแก่ผู้เคารพศรัทธาเป็นจำนวนมาก ซึ่งท่านเป็นพระเถระที่เป็นหลักในจังหวัดสกลนคร เป็นพระเถระที่มีความเมตตาสูงเป็นอย่างมากทั้งกับบรรพชิตและเหล่าอุบาสกอุบาสิกา

สำหรับพระเครื่องของหลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร นั้นมีหลายรุ่น โดยมากเป็นดำริของเหล่าศิษย์ทั้งพระและฆราวาสได้จัดสร้างขึ้นในโอกาสต่าง ๆ แล้วนำมาให้ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้ องค์ที่ผมนำมาโชว์รูปภาพนี้ เป็นพระกริ่ง รุ่นเจริญพร ของหลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่งสร้างในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ และไดัรับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากท่านครับ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง