บทความพระพุทธศาสนา

เหรียญเศรษฐี หลวงปู่แสง ญาณวโร ที่ระลึกงานหล่อพระประธาน ๒๕๖๓

24 เมษายน 2021 | พระเครื่อง
เหรียญเศรษฐี หลวงปู่แสง ญาณวโร ที่ระลึกงานหล่อพระประธาน ๒๕๖๓

เหรียญเศรษฐี หลวงปู่แสง ญาณวโร วัดดงสว่างธรรม บ้านดงสว่าง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จัดสร้างเป็นที่ระลึกงานหล่อพระประธาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ ด้านหน้าเป็นเหรียญรูปหลวงปู่แสง ญาณวโร นั่งสมาธิ เต็มองค์ ข้างบนมีคำว่า “พระแสง ญาณวโร” ด้านล่างมีคำว่า “เศรษฐี” มีอักขระล้อมรอบ ตอกโค้ดด้านหน้า

ด้านหลังเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิ มีข้อความด้านล่างว่า “ที่ระฤกงานหล่อพระประธาน ๒๕๖๓” ตอกหมายเลข ๗๒ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอายุหลวงปู่แสง หรือ หมายเลขเหรียญ

ประวัติย่อหลวงปู่แสง ญาณวโร

 • เดิมชื่อ นายแสง ดีหอม
 • เกิดเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๖๗ อ. ฟ้าหยาด จ. อุบลราชธานี(๑๗ เมษายน ๒๔๘๒ กระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนชื่อ อ.ฟ้าหยาด เป็น อ.มหาชนะชัย และเมื่อ ๑ มีนาคม๒๕๑๕ อ.มหาชนะชัย ย้ายไปขึ้นกับ จ. ยโสธร จนถึงปัจจุบัน )
 • อุปสมบทเมื่อ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ ณ วัดศรีจันทร์ อ. เมือง จ. ขอนแก่น
 • ท่านได้จำพรรษา – วิเวกธุดงค์ทั้งในประเทศไทย ลาว และพม่า

ประวัติการจำพรรษา – วิเวกธุดงค์

 • ศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่วัดป่าบ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร (ช่วงบั้นปลายของท่านอาจารย์มั่นที่อยู่บ้านหนองผือ)
 • หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่ จ. เลย (พ.ศ.๒๔๙๔-๒๔๙๖)
 • พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร – ได้ร่วมสร้างวัดถ้ำขาม (พ.ศ. ๒๔๙๗)
 • หลวงปู่เทศก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย (๑ พรรษา)
 • หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดราษฎร์สงเคราะห์ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (๒๐ พรรษา)
 • พระอาจารย์แบน ธนากโร – ได้ร่วมสร้างกุฏิศาลาที่วัดธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร
 • หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์
 • หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี – ได้ร่วมธุดงค์ที่ภูวัว
 • หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 • หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย
 • หลวงปู่ศรี มหาวีโร – ได้วิเวกธุดงค์ที่ภูเกล้า ภูเวียง จ.ขอนแก่น
 • หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย – ได้วิเวกธุดงค์ด้วยกันที่วัดดอยหินหมากเป้ง
 • หลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร วัดป่านาสีดา จ.อุดรธานี – ได้วิเวกธุดงค์ด้วยกันที่ อ.ผือ อ.สามพราน และ อ.น้ำโสม
 • พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ, พระอาจารย์วัน อุตตะโม หลวงปู่หล้า เขมปัตโต และพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร – ได้วิเวก
  ธุดงค์ร่วมกันที่ถ้ำสาลิกา ภูสิงห์ ภูทอง ภูพานคำ และ ภูทอก ฯลฯ
 • หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร วัดป่าวังเลิง จ.มหาสารคาม – ได้จำพรรษาด้วยกัน (พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๓)

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง