บทความพระพุทธศาสนา

พระกริ่งพุทโธ หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล สกลนคร

12 กุมภาพันธ์ 2020 | พระเครื่อง
พระกริ่งพุทโธ หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล สกลนคร
พระกริ่งพุทโธ หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล สกลนคร

มีนักสะสมพระรุ่นอาวุโสพูดให้ผมฟังว่า พระพุทธแบบลอยองค์นั้น พระกริ่งศิลปะแบบจีน (ไม่รู้ศิลป์จีนหรือธิเบตนะครับ เป็นอันว่าศิลป์แบบมหายาน) ดูดีที่สุด ดูยังไงก็คลาสิคสวยงาม ดูยังไงก็ไม่เบื่อ ดูยังไงก็เข้มขลังมีพลังในตน

ด้วยเหตุนี้กระมั้ง ที่หลวงปู่ครูอาจารย์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นสายวัดป่า หรือสายในเมือง สายธรรมยุต สายมหานิกาย จึงนิยมสร้างพระกริ่งให้เหล่าศิษย์ได้เป็นที่ระลึกและนำไปบูชากัน

พระกริ่งนั้น เดิมที่ผมเข้าใจว่าพ่อค้าชาวจีนนำมาต้นแบบมาจากเมืองจีน แล้วสร้างถวายวัด ถวายพระเถระในยุคก่อน (หรือทางวัดอาจจะจ้างช่างจีน) พระกริ่งองค์แรกที่สร้างในประเทศไทยนั้น ผมไม่แน่ใจว่าสร้างที่วัดไหนก่อน แต่น่าจะเริ่มสร้างในยุคต้นรัตนโกสินทร์

ความเชื่อและคตินิยมเกี่ยวกับพระกริ่ง

  • นิยมนำพระกริ่งมาเลี่ยมห้อยคอ พอติดตัวบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
  • นิยมนำพระกริ่งบูชาไว้ที่บ้าน บนหิ้งพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย ป้องกันสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวง
  • อาราธนาพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์ เมื่อรู้สึกตนเองดวงไม่ดี มีเคราะห์ร้ายเข้ามา หรือเจ็บไข้ได้ป่วย นำพระกริ่ง ซึ่งคติเดิมถือว่าเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าไภษัชยคุรุไวฑูรย์ประภาสพุทธเจ้า ขออาราธนาพระบารมีของพระพุทธองค์ทำน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อดื่ม รด อาบ เพื่อความสวัสดิมงคล โชคดีมีชัยปราศจากโรคภัยต่าง ๆ และกำจัดปัดเป่าอัปมงคลทั้งหลาย อันตรายทั้งปวง ภัยพิบัติต่าง ๆ ให้ออกไป

สำหรับพระกริ่งที่ผมนำมาให้ชมนี้ เป็นพระกริ่งพุทโธ หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล พรรณานิคม สกลนคร ซี่งเป็นพระกริ่งอีกรุ่นที่น่าสนใจ น่ามีไว้สักการะบูชา ซึ่งนอกจากได้หลวงปู่ครูอาจารย์ที่อธิษฐานดีแล้ว นามของพระกริ่งยังเป็นมงคลอีกด้วย

พุทธคุณพระกริ่งพุทโธ

ด้วยนามที่เป็นมงคลนี้ ผมมีความเชื่อว่า พระกริ่งพุทโธนี้ ย่อมมีพุทธคุณมากมาย เป็นต้นว่า

  • แคล้วคลาดปลอดภัย
  • เมตตามหานิยม
  • โชคลาภ และความเป็นมงคลทั้งหลาย
  • ส่งเสริมด้านปัญญา การเรียนรู้ ความคิดจินตนาการ คิดอะไร วางแผนอะไรก็ทะลุปรุโปร่งตามความประสงค์ เพราะมีพระกริ่งพุทโธส่งเสริม
  • ส่งเสริมในด้านความไม่ประมาทในการดำรงชีวิต ตื่นตัวอยู่เสมอ ในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น
  • ส่งเสริมในด้านสุขภาพจิตที่ผ่องใส เบิกบานด้วยธรรม มีทาน ศีล ภาวนา
  • เป็นผู้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง โรคเบียดเบียนน้อย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง