บทความพระพุทธศาสนา

วัตถุมงคล หลวงปู่มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่นไหนน่าใช้สุด

1 เมษายน 2021 | พระเครื่อง
หลวงปู่มั่น วัดป่าสุทธาวาส

เป็นที่ทราบกันดีว่า หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าสุทธาวาส (สถานที่ละสังขารและถวายเพลิง) จังหวัดสกลนคร ท่านไม่ได้สร้างวัตถุมงคล พระเครื่อง หรือเครื่องรางใด ๆ แต่ความที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป จึงมีหลายท่านแสวงหาวัตถุมงคล พระบูชา รูปเหมือน รูปภาพ เหรียญรูปเหมือนของท่านไว้สักการะบูชา ไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ไว้เป็นเครื่องระลึกถึงคุณงามดีของท่าน เพราะการที่เราได้เห็นรูปหล่อ รูปเหมือน เหรียญ หรือรูปถ่ายของท่านแล้ว เป็นเหตุให้ระลึกถึงท่านได้โดยง่าย

สำหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่มั่น ที่น่าสนใจ ควรมีไว้บูชานั้น เท่าที่ผมมีและนึกขึ้นได้ในตอนนี้มีอยู่ 2 รุ่น หรือวาระโอกาสในการจัดสร้างได้แก่

เหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น – หลวงปู่เสาร์ ปี 2490

สำหรับเหรียญดอกจิกรุ่นนี้ ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกที่มีการสร้างเหรียญหลวงปู่มั่น จัดสร้างโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ในปี พ.ศ. 2490 มีสองพิมพ์ คือ หน้าหนุ่ม และ ยันต์แปด (หน้าสี่ หลังสี่) มีจำนวนการสร้างประมาณ 3,000-5,000 เหรียญ มีเนื้อทองแดง และทองแดงกะไหล่เงิน

เนื่องจากเหรียญนี้ออกก่อนที่หลวงปู่มั่นท่านจะละสังขาร จึงมีความเชื่อกันว่าหลวงปู่มั่นท่านได้ทำการอธิษฐานจิต แต่ที่แน่ ๆ เมื่อองค์หลวงปู่มั่นยังทรงสังขารอยู่ ก็ย่อมเป็นธรรมดาของพระอรหันต์ทั้งหลายที่มีจิตเมตตาจิตต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ท่านย่อมเจริญเมตตาอยู่เนือง ๆ ความเมตตานี้คงจะได้แผ่มาที่เหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น – หลวงปู่เสาร์ ปี 2490 นี้เช่นกัน

เหตุที่เหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น – หลวงปู่เสาร์ ปี 2490 น่ามีไว้บูชา เพราะเป็นเหรียญที่สร้างในสมัยที่หลวงปู่มั่นยังอยู่ จึงมีความเชื่อว่า หลวงมั่นได้รับรู้รับทราบด้วย หรือหลวงปู่มั่นท่านอาจจะได้อธิษฐานจิตไว้ด้วย

เหรียญดอกจิก ยันต์กลับ หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ ปี 2493
เหรียญดอกจิก ยันต์กลับ หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ ปี 2493

เหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น – หลวงปู่เสาร์ ปี 2493

เหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น – หลวงปู่เสาร์รุ่นนี้ คณะศิษย์สร้างแจกในงานถวายเพลิงศพของ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ในวันที่ 31 ม.ค. 2493 มีจำนวนหลายพิมพ์ ได้แก่

 1. เหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น – หลวงปู่เสาร์ พิมพ์หน้าเดิม (บล็อคหน้ายันต์แปด) และพิมพ์หน้าหนุ่ม (แกะบล็อคใหม่) ยันต์สิบ
 2. เหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น – หลวงปู่เสาร์ พิมพ์หน้าหนุ่ม ยันต์ซ้อน (โดยนำบล๊อคพิมพ์ยันต์แปด มาทำการแก้ไข ปั๊มเมื่อต้นปี 2493) จะมียันต์ 1 อยู่ใต้ชื่อของหลวงปู่มั่น
 3. เหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น – หลวงปู่เสาร์ พิมพ์หน้าหนุ่ม ยันต์กลับ (ด้านหน้ารูปหลวงปู่มั่นมีอักขระยันต์ 4 ตัว คือ ข้างละ 1 ได้แก่ บน ซ้าย ขวา และล่าง)
 4. เหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น – หลวงปู่เสาร์ พิมพ์หน้าแก่ ยันต์ห่าง (ด้านหน้ารูปหลวงปู่มั่นมียันต์สิบตัว แต่อยู่ห่างเส้นขอบ)
 5. เหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น – หลวงปู่เสาร์ พิมพ์หน้าแก่ ยันต์ชิด (ด้านหน้ารูปหลวงปู่มั่นมียันต์สิบตัว แต่อยู่ชิดเส้นขอบ)
 6. เหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น – หลวงปู่เสาร์ พิมพ์หน้าแก่ ยันต์ชิด หลังสายฝน (ด้านหน้ารูปหลวงปู่มั่นมียันต์สิบตัว แต่อยู่ชิดเส้นขอบ และด้านหน้ามีสายฝน)
 7. เหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น – หลวงปู่เสาร์ พิมพ์หน้าแก่ หรือเรียกพิมพ์หน้ากลาง ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่มั่นยันต์สิบ ด้านหลังรูปหลวงปู่เสาร์เป็นยันต์สาม

เหตุที่เหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น – หลวงปู่เสาร์ ปี 2493 น่ามีไว้บูชา เพราะเป็นเหรียญสร้างในโอกาสสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นเหรียญที่รวมเหล่าศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่นมาร่วมอนุโมทนา อธิษฐานจิตด้วย

อ่านเพิ่มเติม…มั่น-เสาร์ เหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ ปี 2493

เหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ ปี 2510

เหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ ออกที่วัดธรรมมงคล โดยพระอาจารย์วิริยังค์ จัดสร้าง ปี 2510 อ่านเพิ่มเติม…มั่น-เสาร์ เหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์

สำหรับรุ่นนี้ ผมไม่ทราบประวัติการสร้างนัก แต่เป็นเหรียญที่สร้างโดยศิษย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของหลวงปู่มั่น คือวิริยังค์ซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่มีศิษย์มากมายทั้งในและต่างประเทศ

เหรียญ 100 ปี หลวงปู่มั่น เนื้อทองฝาบาตร ซาลาเปา สายฝน
เหรียญ 100 ปี หลวงปู่มั่น เนื้อทองฝาบาตร ซาลาเปา สายฝน

เหรียญ 100 ปี หลวงปู่มั่น

เหรียญ 100 ปี หลวงปู่มั่น มีจำนวน 3 บล็อก ได้แก่ :

 1. บล็อกธรรมดา มีเนื้อทองแดงเท่านั้น ด้านหน้าไม่มีตุ่มข้างศอกขวา (เรียกกันว่าซาลาเปา) ด้านหลังไม่มีเส้นขีดหลาย ๆ เส้น (เรียกกันว่าเส้นสายฝน) ระหว่างตัวอักษร คำว่า ชนมายุ ตำแหน่ง 12 นาฬิกาใต้หูเหรียญ
 2. บล็อกหน้าทองแดงหลังฝาบาตร มีเนื้อทองแดง (จำนวนน้อย), เนื้ออัลปาก้า (100เหรียญ), เนื้อฝาบาตร(จำนวนน้อยมาก) ในการปั้มบล็อกด้านหลังเริ่มชำรุด ทำให้มีเกิดเส้นแตกเป็นขีด ๆ หลายเส้น (สายฝน) ระหว่างตัวอักษร คำว่า ชนมายุ ตำแหน่ง 12 นาฬิกาใต้หูเหรียญ
 3. บล็อกฝาบาตร (นิยม) มีเนื้อฝาบาตร, เนื้อเงิน ( 10 เหรียญ), เนื้อนวะ (จำนวนน้อยมาก ๆ ) ด้านหน้ามีตุ่มข้างศอก ด้านหลังมีเส้นสายฝนตรงชนมายุ

เหตุที่เหรียญรุ่นนี้น่าบูชา เพราะเป็นการสร้างในวาระสำคัญครบ 100 ปีชาตกาลของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งมีศิษย์ชั้นผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากมาร่วมอนุโมทนาอธิษฐานจิต

อ่านเพิ่มเติม…เหรียญ 100 ปี หลวงปู่มั่น เนื้อทองฝาบาตร ซาลาเปา สายฝน

หลวงปู่มั่น ไม่ได้สร้างวัตถุมงคลเอง จะศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร

มีคำถามว่า ในเมื่อหลวงปู่มั่น ท่านไม่ได้สร้างวัตถุมงคลรูปของท่านเองแล้วจะมีความศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร นับว่าเป็นคำถามที่ดี แต่ผมเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ได้ ด้วยเหตุว่า :

 1. พระสมเด็จวัดระฆัง พระรอด พระผงสุพรรณ พระซุ้มกอ พระนางพญา ซึ่งทั้งหมดเป็นรูปพระปฏิมาของพระพุทธเจ้า ซึ่งทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างเอง อีกทั้งยังไม่ได้มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสร้าง แต่พระเครื่องเหล่านี้ก็มีความศักดิ์สิทธิ์ได้ มีราคาค่านิยม มีประสบการณ์จากผู้บูชา
 2. แม้ผู้เป็นเจ้าของรูปเหมือนไม่ได้สร้างเอง แต่หากทำด้วยเจตนาอันดี เป็นพุทธบูชา อาจาริยบูชา ใช้เป็นเครื่องระลึกถึงอย่างแนบแน่นไม่สั่นคลอน ผมเชื่อว่าด้วยเหตุนี้ก็เกิดความศักดิ์สิทธิ์ได้
 3. ได้หลวงปู่ครูอาจารย์ ได้พระสงฆ์ผู้ทรงศีล สมาธิ และอภิปัญญา อธิษฐานจิต ย่อมเกิดความศักดิ์สิทธิ์ได้
 4. ผู้บูชามีความตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในความดี บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ด้วยอานิสงส์เหล่านี้ช่วยหนุน เกิดพลังความศักดิ์สิทธิ์ได้
 5. เหล่าเทวดาที่เคารพนับถือหลวงปู่มั่น ที่เป็นศิษย์หลวงปู่มั่น ย่อมปลื้มปีติแก่ผู้ที่เคารพในบุคคลที่ตนเคารพ ย่อมตามคุ้มครองป้องกันอันตราย เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นได้เช่นกัน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง