บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชา “อิ่นคู่เสน่หา ” เป็นคาถาที่สวดง่ายที่สุด

5 ตุลาคม 2019 | คาถา
คาถา Khatha
คาถา Khatha

อิ่น เป็นเครื่องรางตามความเชื่อโบราณ เป็นรูปผู้ชาย ผู้หญิงกอดกัน นั่งบ้าง ยืนบ้าง แล้วแต่สำนักอาจารย์ที่สร้างอิ่นขึ้นมา
อิ่นเสริมให้มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม หากผู้เป็นเจ้าของหรือพกพาอิ่นนี้ไปชอบคนอื่นก็จะดึงดูดใจให้เขามาชอบเราได้เช่นกัน
นอกจากนั้น อิ่น ยังมีคุณสมบัติพิเศษด้านมหาละลวยอีกด้วย ใครเห็นก็ชอบพอ ได้รับความช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามยิ่งนัก

อิ่น ที่ได้รับความนิยม

อิ่น ดึงดูดคนรัก
อิ่น ดึงดูดคนรัก

คาถาบูชาอิ่นคู่ สวดง่าย ใช้ได้จริง

คาถากำกับบูชาอิ่นคู่คาถานี้ เป็นคาถาที่สวดง่าย ไม่ใช่ภาษาพื้นเมือง มีความหมายดี ให้ความหมายที่ดีเป็นอย่างมาก ตรงตามเป้าหมายที่ใช้

โอม กามะตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา
เมกะมุอุ มะนุสสะจิตตัง จิตตะพันธัง ราคะพันธะนัง ปิยังมะมะ สวาหะ