บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระเจ้าสัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม

31 ธันวาคม 2019 | คาถา
เหรียญเจ้าสัว 3 วัดกลวงบางแก้ว
เหรียญเจ้าสัว 3 วัดกลวงบางแก้ว

คาถาบูชาพระเจ้าสัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม

ตั้ง นะโม 3 หน สวดภาวนา ทุกวันก่อนนอน หากมีพระเจ้าสัว บูชาด้วยก็จะดียิ่งขึ้น หากไม่มีก็ให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย หลวงปู่บุญ ครูอาจารย์ทั้งหลาย ที่สำคัญหมั่นทำบุญให้ทาน รักษาศีล มีเมตตาจิตต่อมวลมนุษย์ พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ขยันทำมาหากิน มีความอดทน ทำตนให้อยู่ในเส้นทางแห่งเจ้าสัวครับ

โอม พะลัง วา ราชะกุมาโร วา ราชะกุมารี วา อัคคะมะเหสี วา เทวี วา ราชา วา ราชะเศรษฐี วา สะมะโณ วา พราหมะโณ วา อิตถี วา ปุริโส วา พานิชา วา มะมัง ทิสวา ปิยายันติ
มะณีจินดา อิทธิฤทธิ เชยยะ เชยยะ ลาภะ ลาภา สัพพะกัมมา ประสิทธิเม
อะระหัง ภะคะวา นะชาลีติ มิ อะ อุ สัพพะสิเนหา จะ ปูชิตา สัพพะสุขัง มะหาลาภัง นะ มะหาลาภัง ภวันตุ เม.

อานุภาพแห่งคาถา บูชาพระเจ้าสัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม

หากดูจากเนื้อความแห่งคาถาแล้ว เป็นไปเพื่อความรักความเมตตาต่อบุคคลทั้งหลายทุกชนชั้นวรรณะ เมื่อพวกเขาได้พบเจอเราหรือเราได้พบเจอพวกเขา พวกเขาจะมีจิตเมตตารักใคร่เอ็นดูเรา นำมาซึ่งลาภพูนทวี ข้าวของเงินทอง การเงินที่สำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ

เหรียญเจ้าสัว หลวงปู่บุญ

สำหรับเหรียญเจ้าสัว หลวงปู่ วัดกลางบางแก้วนั้น มีลักษณะเป็นเหรียญหล่อแบบโบราณ เป็นเหรียญหูเชื่อม เหรียญเจ้าสัวนั้น นับตั้งแต่ยุคหลวงปู่บุญเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้มีการจัดสร้างหลายรุ่นและหลายเนื้อ มีทั้งเนื้อโลหะชนิดต่าง ๆ และยังมีการสร้างแบบเนื้อผงอีกด้วย

ด้านหน้าเหรียญเจ้าสัว เป็นรูปพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิเพชร เหนืออาสนะบัวคว่ำบัวหงาย ด้านข้างทั้งสองมีกรอบซุ้มเรือนแก้ว 2 เส้นขนานกันขึ้นมา กรอบซุ้มหยักเข้ารูปสวยงาม พระเกศองค์พระแหลมเรียวมีความยาวเกือบจรดเส้นกรอบซุ้ม

ด้านหลังเหรียญเจ้าสัวเรียบ ในยุคหลวงปู่บุญ ไม่มีอักขระเลขยันต์ที่มาจากการหล่อ แต่มีรอยตะไบที่ตกแต่งพิมพ์ให้ดูเรียบร้อย บางเหรียญอาจจะมีรอยจารของหลวงปู่บุญหรือของหลวงปู่เพิ่ม แต่เหรียญเจ้าสัวในยุคต่อมา มีเพิ่มอักขระยันต์เข้าไปด้วย

พุทธคุณของเหรียญเจ้าสัว

สำหรับพุทธคุณของพระเจ้าสัว หลวงปู่บุญนั้น เด่นด้านโชคลาภ วาสนา ค้าขาย ส่งเสริมการทำงานสุจริต เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง ยกตน ยกฐานะของตนให้ดีขึ้น เป็นที่รักของมหาชน เหมาะหรับคนที่รักอาชีพที่มั่งหวังความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง อย่างเช่น ค้าขาย ติดต่อธุรกิจ รับราชการ เจ้าของกิจการ บริษัทโรงงานต่าง ๆ