บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหลวงปู่ศุข (วัดปากคลองมะขามเฒ่า) เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

16 ธันวาคม 2019 | คาถา
คาถา Khatha

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุ

คาถานี้ ท่านนำมาจากท้ายบทพุทธคุณ อิติปิ โส ภะคะวา………..ตัดมาเฉพาะบท สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ จากนั้น ต่อท้าย มะอะอุ ซึ่งบางท่านว่าเป็นหัวใจพระไตรปิฎก ฉะนั้น จึงเชื่อว่าพระคาถานี้ครอบจักรวาล โดยเฉพาะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย ไม่จะเป็นอันตรายจากมนุษย์หรืออมนุษย์ทั้งหลาย ภาวนาไว้เถิด เป็นเมตตามหานิยม เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล ภาวนาเวลาเดินทางขึ้นรถ ขึ้นเครื่องบินปลอดภัยแล

คาถาอาราธนา พระเครื่อง หลวงปู่ศุข

ตั้ง นะโม 3 จบ ระลึกถึงพระคุณพระรัตนตรัย ระลึกถึงหลวงปู่ศุข แล้วภาวนา

อิติอะระหังสุคะโต เกสะโรนามะเต ประสิทธิเม อิหิอะโห นะโมพุทธายะ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook