บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน นครศรีธรรมราช

3 กุมภาพันธ์ 2020 | คาถา
คาถา Khatha
คาถา Khatha

สำหรับพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน นครศรีธรรมราช หรือ พระครูพิศิษฐ์อรรถการ (คล้าย จนฺทสุวณฺโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสวนขันและวัดพระธาตุน้อย ท่านเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งองค์ท่านได้ฝากคาถาไว้เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ท่องสวดดังนี้

คาถาแคล้วคลาด หลวงพ่อคล้าย

พุทธังแคล้วคลาด พระพุทธเจ้าย่างบาท อิติปิ โส ภะคะวา
ธรรมมังแคล้วคลาด พระพุทธเจ้าย่างบาท อิติปิ โส ภะคะวา
สังฆังแคล้วคลาด พระพุทธเจ้าย่างบาท อิติปิโส ภะคะวา

คาถานี้ความหมายดี เป็นพุทธนุสสติอย่างยิ่ง ใช้สวดภาวนาเวลาออกเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ ขึ้นรถลงเรือ เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ทั้งอันตรายจากคน จากสัตว์ จากความขัดข้องหรืออุบัติเหตุทั้งหลาย และปมเชื่อว่า อาจจะแคล้วคลาดจากโรคร้ายไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

คาถาบูชาหลวงพ่อคล้าย วาจาสิทธิ์

พุทธัง อะรหัง พุทโธ
ธัมมัง อะรหัง พุทโธ
สังฆัง อะรหัง พุทโธ
พิศิษฐ์อรรถกาโร นะโมพุทธายะ

สำหรับคาถาบูชาหลวงพ่อคล้ายนี้ ผมไม่ทราบประวัติมากนัก หลวงพ่อคล้ายคงไม่ได้ให้ไว้สำหรับบูชาท่าน แต่หากดูจากความหมายแล้วเป็นมงคลทั้งนั้น หากใครสวดภาวนา ไม่ใช่แต่เป็นการบูชาท่านพ่อคล้ายเท่านั้น แต่เป็นการบูชาพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นอนุสสติเตือนใจ ภาวนาไปเถิด แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ภาวนาบ่อย ๆ ทั้งจิตอธิษฐานขอพรจากท่านพ่อคล้ายได้ครับ