บทความพระพุทธศาสนา

คาถาป้องกันคุณไสย ของหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง นครปฐม

27 เมษายน 2020 | คาถา
คาถา Khatha
คาถา Khatha

คาถาป้องกันคุณไสย ของหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง นครปฐม

พุทโธ พุทธัสสะ กำจัดออกไป อย่าเข้ามาใกล้ เสมามณฑล
ธัมโม ธัมมัสสะ กำจัดออกไป อย่าเข้ามาใกล้ เสมามณฑล
สังโฆ สังฆัสสะ กำจัดออกไป อย่าเข้ามาใกล้ เสมามณฑล
สุสุ ละละ ทาทา โสโส นะโมพุทธายะ
‘พุทโธพระบัง ธัมโมพระบัง สังโฆพระบัง

การสวดคาถาป้องกันคุณไสยนี้ ให้ตั้ง นะโม 3 จบ ระลึกถึงพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง นครปฐม ระลึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำมา น้อมมาเป็นกำแพงป้องกันอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น

หากไปนอนในสถานที่ใด ๆ  ให้สวดคาถาป้องกันคุณไสยนี้ด้วยใจมั่น กราบลงที่หมอน ที่พื้นดิน หรือบนท่อนไม้ที่หนุนศีรษะ จะช่วยให้ป้องกันคุณไสยและภูตผัปีศาจทั้งหลาย ตลอดจนศัตรูที่จะมาทำร้ายเรา หากมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาจะทำร้ายเรา จะทำให้เรารู้สึกตื่นตัวขึ้นมา ขอให้มีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริง

ที่มา เพจ คาถาครูพักลักจำ