บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหัวใจมนุษย์ ที่สุดของคาถาทางด้านเมตตา คาถาครองใจคน

25 ตุลาคม 2020 | คาถา
คาถาพญามนต์ คาถามนต์เหนือมนต์ทั้งหลายทั้งปวง
คาถาหัวใจมนุษย์

คาถาหัวใจมนุษย์

  • ออแอ อออา

มนต์บทนี้ เป็นการเลียนแบบเสียงร้องของเด็กแรกคลอด ชายร้องอออา หญิงร้องออแอ ใช้ทางเสน่ห์เมตตาดีนักแล

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook