บทความพระพุทธศาสนา

คาถาป้องกันยาแฝด เสกถอนยาแฝด เสกถอนยาสั่ง คาถาแก้คุณไสย

19 มีนาคม 2020 | คาถา
คาถาป้องกัน เสกถอนยาแฝด เสกถอนยาสั่ง  คาถาแก้ยาแฝด
คาถาป้องกัน เสกถอนยาแฝด เสกถอนยาสั่ง คาถาแก้ยาแฝด

เมื่อเดินทางไปในที่ใด เดินทางไปต่างถิ่น ถ้าสงสัยว่าอาหารที่เขานำมาให้กินเฉพาะหน้านั้นมียาพิษที่สำเร็จด้วยคุณไสย ยาสั่ง ยาแฝด หรือคุณไสย ให้นึกถึงพระรัตนตรัยเฉพาะหน้า (ระลึกในใจ) แล้วภาวนาคาถานี้ในใจ

สมุหเนยฺย สมุหนติ สมุหคโต สีมาคตํ พทฺธเสมายํ สมุหนิพตพฺโพ เอวํ เอหิ นะเคลื่อน โมถอน พุทคลอน ธาเคลื่อน ยะเลื่อนหลุดหาย

แล้วกำหนดจิตเป่าลงไปในอาหารนั้น

หากมีเวลาหรืออยู่คน ไม่มีใคร เขาฝากอาหารมาให้ หรือเขาให้เรานั่งกินคนเดียว แต่เราสงสัยว่ามียาสั่ง ยาแฝด หรือคุณไสยในอาหารนั้น ให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตั้ง นะโม 3 จบ สวดด้วยคาถา

สมุหเนยฺย สมุหนติ สมุหคโต สีมาคตํ พทฺธเสมายํ สมุหนิพตพฺโพ เอวํ เอหิ นะเคลื่อน โมถอน พุทคลอน ธาเคลื่อน ยะเลื่อนหลุดหาย

แล้วเป่าลงที่อาหารนั้น

คนที่ถูกผีเข้า หรือถูกคนไสย มนต์ดำ เราก็สามารถสวดคาถานี้ทำน้ำมนต์ให้อาบและดื่มได้ แต่จะแก้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าใครแรงกว่ากัน