บทความพระพุทธศาสนา

คาถาขอความอุปถัมภ์ คาถาขอให้บุญบารมีที่เคยทำมาให้ช่วยเหลือ

1 มีนาคม 2020 | คาถา
ไหว้พระ สักการะพุทธสถานในอิเดีย สักครั้งในชีวิตหนึ่ง คุณควรพาแฟนไป
คาถาขอความอุปถัมภ์ คาถาขอให้บุญบารมีที่เคยทำมาให้ช่วยเหลือ

คาถาขอความอุปถัมภ์ คาถาขอให้บุญบารมีที่เคยทำมาให้ช่วยเหลือ

อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา
อิติโพธิมนุปปัตโต อิติปิโส จะเตมะโน

วิธีสวดคาถาขอให้บุญบารมีที่เคยทำมาให้ช่วยเหลือ

  1. ให้สวดมนต์ไหว้พระตามปกติ
  2. แผ่เมตตาให้แก่ตนเองและสรรพสัตว์
  3. กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
  4. สวดพระคาถาข้างบน 10 จบ
  5. อธิษฐานขอบุญบารมีเก่าให้หนุนช่วยตามปรารถนา

หากออกจากบ้าน ไปติดต่อเจรจาการงาน หรือขอให้ผู้ใหญ่ช่วย ก่อนออกจากบ้าน ให้สวดคาถาอุปถัมภ์ ตามด้วยบทว่า

นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู ยะหันตวา ธามัวเมา พุทพาเอา นะโมพุทธายะ