บทความพระพุทธศาสนา

คาถาจินดามณี มนต์จินดามณี ใช้ได้ดีทางเมตตา สารพัดดีนักแล

8 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
คาถาเป่าให้รัก เป่าไปที่ใคร ผู้นั้นรักเราแล คิดถึง อยากมาหาเราแล
คาถาจินดามณี ใช้ได้ทางเมตตา สารพัดดีนักแล

คาถาจินดามณี มนต์จินดามณี

มะณีจินดาปิยังปัญจะ ธะนัง ยะสัง ทาสีทาสาโกมัง ปะสันติทิสวา มาตาปุตตัง วะโอระสา สัพเพชะนาพะหูชะนา มหาจินดา เอหิพุทธัง ปิโยเทวะมะนุสสานัง มหาจินดา เอหิธัมมัง ปิโยพรหมานะมุตตะโม มหาจินดา เอหิสังฆัง ปิโยนาคะสุปันนานัง ปิยินทรียังนะมามิหัง พุทโธ โส ภะคะวา ธัมโม โส ภะคะวา สังโฆ โส ภะคะวา อินทะเสฏฐัง อะสุระเสฏฐัง ราชามนตรีรักขัง จิตตะมะนัง จิตตัง มะมะ ฯ

คาถาจินดามณีนี้ ใช้ได้ดีในทางเมตตา สารพัดประโยชน์ดีนักแล