บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหัวใจพญาครุฑ รวมคาถาบูชาพญาครุฑ สุดยอดเกจิต่าง ๆ

24 มีนาคม 2020 | รวมคาถาเป็นหมวดหมู่
พญาครุฑทวียศ
พญาครุฑทวียศ

บทความนี้ เป็นการนำคาถาหัวใจพญาครุฑ หัวใจครุฑ คาถาสำหรับบูชาพญาครุฑ มาไว้ในบทความเดียวกัน ให้ท่านได้เลือกใช้ ก่อนสวดคาถาบูชา ต้องตั้ง นะโม 3 หนก่อน เป็นการนอบน้อมพระรัตนตรัย

คาถาบูชาครุฑ ใช้สวดตอนอัญเชิญเป็นครั้งแรก

พุทโธอิติสุคะโต นะโมพุทธายะ ข้าพเจ้าขออัญเชิญพญาครุฑกำลังแผ่นดินจงคุ้มครองข้า (บอกชื่อและนามสกุล) เจริญโชคมั่งมีศรีสุขลาภผลพูนทวีอยู่เย็นเป็นสุข ขออำนาจพญาครุฑจงล้างอาถรรพ์ขจัดทุกข์โศกโรคภัยเสนียดอัปมงคลให้หายสิ้นไป ขออำนาจพญาครุฑกำลังแผ่นดินจงคุ้มครองครอบครัวของข้าพเจ้าให้เจริญร่ำรวยด้วยอำนาจของ อุกาสะ มะ อะ อุ พุทโธนะโมพุทธายะ เทอญฯ

คาถาใช้เมื่อต้องทำพิธีบูชาครุฑครั้งแรก หรือเมื่อต้องขอพรจากพญาครุฑ ซึ่งอาจจะต้องมีเครื่องบูชาพญาครุฑด้วย

คาถาหัวใจพญาครุฑ หลวงพ่อมหาโพธิ์ วัดคลองมอญ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

อุ กะ กา นัง

คาถานี้ อาจจะเป็นคาถาหัวใจพญาครุฑทั่ว ๆ ไป ใช้กันหลายสำนัก ใช้ได้กับการบูชาครุฑทั่ว ๆ ไป ได้ทุกสำนัก แต่หากคาถาหัวใจพญาครุฑบทเต็มจะมีอยู่ว่า

จะ อะ ภะ คะ กะ ยะ พะ ตัง
วะโมทุ ทันตานัง พญาจิตรสุบรรณ
คะรุทานัง นะระปูชิโต
โสระโร ปัจจะจายะ
ทิมหิ มหาลาภัง ภะวันตุเมฯ

คาถาบูชาพญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิ์ทอง บางมด

คะรุปิจะ กิติมันตัง มะอะอุ
โอมพญาครุฑ รุจ รุจแล้วรวย
นะได้เงิน นะได้ทอง นะได้ทรัพย์
นะได้บุญบารมี นะมั่นคง นะล้างอาถรรพณ์
นะเจริญ นะรุ่งเรือง นะรุ่งโรจน์ นะเมตตา อธิฐามิ

สำหรับคาถาบูชาพญาครุฑนี้ ใช้ได้กับครุฑของหลวงปู่ผาด อภินนฺโทหรือ พระครูมงคลสาธุวัตร วัดไร่ เพราะท่านก็ใช้คาถาบูชาครุฑนี้เช่นกัน

คาถาบูชาครุฑ หลวงปู่เส็ง จันทรังสี วัดบางนา

พญาครุฑของหลวงปู่เส็ง ถือว่าเป็นครุฑในตำนาน หมายความว่าหากนึกถึงครุฑโลหะ หลายคนต้องนึกถึงครุฑของหลวงปู่เส็ง วัดบางนา ซึ่งมีคาถาบูชา ดังนี้

กาละพานะ ปิปปะสะอุ อุตะมังลาหิ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ

พญาครุฑ คุ้มภัย คุ้มทรัพย์ เจริญลาภ พิธีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พญาครุฑ คุ้มภัย คุ้มทรัพย์ เจริญลาภ พิธีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

คาถาพญาครุฑ กำลังแผ่นดิน วัดสุทธาราม

สำหรับครุฑ วัดสุทธาราม ท่านดูได้ที่บทความ พญาครุฑ คุ้มภัย คุ้มทรัพย์ เจริญลาภ พิธีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำหรับคาถาบูชาครุฑ กำลังแผ่นดิน วุดสุทธารามนั้น มีดังนี้

โอม นะโมวิโลโค วิลูคะรี นะตีอูรู นะมัตเตร ฮีเรคารัมมาตู
กาละพานะ ปิปปะสะอุ อุตมังลาหิ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ
นะคะ ครุฑธา ประรายันติ นะมหาอำนาจ นะระงับดับโทโส โมละลาย
พุทธทำลายจิต ธาให้ลุ่มหลง ยะให้กูรักสวาหะ นะโมพุทธายะ
โอม…ตัตปุรุษชายะ วิทมะเห สุวรรณะภูชายะ ธีมะฮีห์ ตันโณ การุดัฟ ประโจทะยาต

อาจจะยาวหน่อย แต่คงไม่พ้นวิสัยที่จะสวดบูชา สำหรับผู้ศรัทธาในครุฑสายวัดสุทธาราม

คาถาบูชาครุฑ ของอินเดีย

คาถานี้ที่มาบอกว่าเป็นคาถาบูชาครุฑ บทสวดของอินเดีย แต่ดูคาถาแล้วทำไมขึ้นต้นด้วยภาษาไทย เข้าใจว่าแปลอีกที หรือเป็นของอินเดียเฉพาะบางคำของคาถาเท่านั้น คาถาบูชาครุฑมีอยู่ว่า

โอมพญาครุฑจะเห็นผลหลีกไปให้พ้น พญาหนจะเดินทาง เคาะงอ เคาะงอ
โอม คะรุทา โอม คะรุทา โอม คะรุทา
ครุฑโธ ครุฑธา ปฏิเสวามิ

คาถาบูชาพญาครุฑจิตรสุบรรณ พระอาจารย์โต ฐิตวิริโย วัดพระบาทปางแฟน เชียงใหม่

โอมเอยพญาครุฑเวหาหน วิหคลมจงพัดพา สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาภัง ภะวันตุเม

โอม วิษณุยะ เทวะตา อิทธิโย อัญชะลียายะคุณังพิธีปูชิตตะวา
อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ ปักการา ปักการะกาเรติ สัมผัสโส สัมผัสสะ
กายะยานัง เทวะ มะนุสสานัง อัญชะลียายะ นมัสศิกา ปูชิตตะวา อิสวาสุ (บทสวดของหลวงพ่อผาด)

โอม มะมุต มหามุต ข้าพญาครุฑจะเดินหน ฝูงนาคาจงถอยไปให้พ้น
ข้าจะเสกด้วยนะโมพุทธายะ นะชาลีติ ปู่ก้าวเสด็จก๋า สิทธัตถะฯ

พญาครุฑเจ้าเอ๋ย อยู่แล้วหรือยัง ข้าอยู่แล้วไง
ขอให้ช่วยได้งานการเงินการทองทุกอย่าง
ขอมาก ๆ หน่อย จะได้เลี้ยงคอหอย ด้วยนะโมพุทธายะ นะชาลีติฯ

อะหังครุฑโธ อาคะโต อัสสะมิ นาคะราเช อัปเปหิ อุทธังนาโค
เหฏโฐ ครุฑพุทธัง ธัมมัง สังฆัง สรณังอิติ
โอม วิรุณปักสา กะรันกะตา พิธีปูชา อาคัทฉายะ อาคัทฉาหิ เอหิมามา นะโม พุทธายะ
คะรุปิจะ กิติมันตัง มะ อะ อุ
โอมพญาครุฑ รุจ รุจ แล้วรวย
นะ ได้เงิน นะ ได้ทอง นะ ได้ทรัพย์
นะ เมตตานะ ล้างอาถรรพ์
นะ เจริญ นะ มั่นคง อธิฐามิ. (บทหลัก)

คะรุปิจะ กิติมันตัง มะ อะ อุ
โอมพญาครุฑ รุจ รุจ แล้วรวย
นะได้เงิน นะได้ทอง นะเจริญ
นะมั่นคง นะได้ทรัพย์ นะเมตตา
อิติปิโสภะคะวาพระพุทธเจ้าสั่งมา
พญาครุฑล้างอาถรรพณ์
อิติคงเนื้อ อิติคงหนัง
พญาครุฑยันติ อภิปูยาจามิ
พญาครุฑจะผุด มนุษย์จะเกิด
พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด
สังฆังแคล้วคลาด องค์พระพุทธเจ้าย่างบาท นะปัจจะโยโหนตุ

คาถาบูชาพญาครุฑบทนี้ ยาวมาก ๆ เข้าใจว่าเป็นการรวมคาถาบูชาครุฑหลายสำนัก หลายเกจิอาจารย์มาไว้ด้วยกันมาไว้ที่เดียว บทเดียวไปเลย สวดทีให้คุ้ม

คาถาบูชาครุฑ บทย่อ

จะ อะ ภะ คะ กะ ยะ พะ ตัง
วะโมทุ ทันตานัง พญาจิตรสุบรรณ
คะรุทานัง นะระปูชิโต
โสระโร ปัจจะจายะ
ทิมหิ มหาลาภัง ภะวันตุเมฯ

คาถาบูชาพญาครุฑบทนี้ ใช้ได้กับครุฑทุกสำนัก

คาถาบูชาพญาครุฑ (บทหลัก)

อะหัง ครุฑธาเรนะ. (๓ คาบหรือ ๙ คาบ)
ครุฑาเทวาราช ราชาเวหา อิทธิฤทธา อิทธิเดชา นะมะอะอุ (สวด ๓-๕-๗-๙ จบ)

คาถาบูชาครุฑนี้ ใช้ได้กับครุฑทุกสำนัก

คาถาบูชาครุฑ ใช้ฤทธิ์องค์พญาครุฑ

ครุฑโธ ครุฑธา ปะฏิเสวามิ

หากต้องการให้เกิดพลังอำนาจ ขอให้พญาครุฑช่วยในยามฉุกเฉิน ให้สวดคาถานี้

คาถาบูชาครุฑ บทนี้ใช้เมื่อเวลาเดินทาง

โอมพญาครุฑจะเห็นผล หลีกไปให้พ้น พญาหนจะเดินทาง เคาะงอ เคาะงอ

สำหรับคาถาพญาครุฑบทนี้ ใช้สวดภาวนาเมื่อเดินทาง ให้ได้รับความคุ้มครองจากองค์พญาครุฑ ให้แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นมหาอำนาจด้วย

ส่วนตัวผมเชื่อว่า คาถาบูชาพญาครุฑเหล่านี้ ใช้ได้กับครุฑทุกสำนัก ใช้ได้กับทุกรูปหล่อ หรือภาพบูชาพญาครุฑ เพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของหรือผูกขาดอำนาจพญาครุฑได้หรอกครับ

ขอบคุณที่มา : nangkwag.com

แหวนนารายณ์ทรงครุฑ หยุดเคราะห์กรรม พิธีสายกรรมฐาน วัดบรมนิวาส

พญาครุฑร่ายพระเวท หรือร่ายมนต์ สวยแปลกดี ดูเข้มขลัง พลังแรง

ทำไมเหรียญหลังครุฑ หยุดอาถรรพ์ร้าย ให้กลายเป็นดี

อานุภาพแห่งเครื่องราง พญาครุฑ หยุดความอัปมงคล เสนียดจัญไร

ตำนานครุฑ แห่งเกาะบาหลี จากอดีตสมัยสู่ปัจจุบัน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง