บทความพระพุทธศาสนา

แหวนนารายณ์ทรงครุฑ หยุดเคราะห์กรรม พิธีสายกรรมฐาน วัดบรมนิวาส

23 กุมภาพันธ์ 2020 | เครื่องราง
แหวนนารายณ์ทรงครุฑ หยุดเคราะห์กรรม พิธีสายกรรมฐาน วัดบรมนิวาส
แหวนนารายณ์ทรงครุฑ หยุดเคราะห์กรรม พิธีสายกรรมฐาน วัดบรมนิวาส

แหวนนารายณ์ทรงสุบรรณ หรือทรงครุฑ ครอบรอบ 150 ปี เจ้าคุณอุบาลี สิริจันโท วัดบรมนิวาส สร้างจากเนื้อชนวนเก่า 150 พระอาจารย์ และ อักขระยันต์ 108 พระอาจารย์ เสกโดยพระเกจิสายกรรมฐาน

แหวนพระนารายณ์ทรงครุฑ นับว่าเป็นของหายากแล้วสำหรับ ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนจะมีเป็นสิบวงก็ตาม แหวนพระนารายณ์ทรงครุฑนี้มีรูปทรงดูมีพลังอำนาจอยู่ในตัว มีพลังงานลึกลับซ่อนอยู่ภายใน สร้างจากเนื้อชนวนเก่า 150 พระอาจารย์ และ อักขระยันต์ 108 พระอาจารย์ เนื่องจากจากโลหะหลายอย่างรวมกันจึงนับเข้าในเนื้อโลหะผสมสีออกเนื้อสัมฤทธิ์

ตัวพญาครุฑแผ่อำนาจจับตัวพญานาค แต่ที่เหนือเศียรพระนารายณ์มีพญานาค 7 เศียรแผ่พังพานผงาดดูหน้าเกรงขามยิ่งนัก ส่วนด้านข้างของแหวนแกะเป็นรูปราหูอมจันทร์ สร้างได้ครอบจักรวาลจริง ๆ

ความเชื่อแห่งความหมายของแหวน พระนารายณ์ทรงครุฑ

พระนารายณ์ หมายถึง ความเป็นผู้นำ ทรงครุฑ หมายถึงความเป็นผู้กปครอง จอมคน ยอดคน

พญาครุฑ หมายถึง อำนาจ บารมีแผ่ไปทุกทิศตามกระแสลมพัดผ่าน

พญานาค 7 เศียร หมายถึง พระเสาร์เทวา ซึ่งเป็นพระเคราะห์คู่มิตรกับพระราหู ที่เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี

อาศัยอำนาจแห่งพระนารายณ์สยบพลังร้ายของพระราหู จึงช่วยเกื้อหนุนดวงชะตาชีวิตของผู้สวมใสให้มีพลังอำนาจวาสนาบารมียิ่งขึ้น

ที่มาแห่งแหวนพระนารายณ์ทรงครุฑ

ตามตำนานมีเรื่องเล่าอยู่ว่า กษัตริย์ชัยวรมัน แห่งอาณาจักรขอม ทรงสวมใส่แหวนพระนารายณ์ทรงครุฑบนนิ้วชี้ข้างขวา ในเวลาเมื่อพระองค์ออกนั่งบัลลังก์ประกาศราชโองการต่าง ๆ ทำให้คำประกาศของพระองค์มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก มีพลังอำนาจผู้คนเกรงขาม และยอมทำตาม

พุทธคุณ แหวนพระนารายณ์ทรงครุฑ

ด้วยความเชื่อในพลังอำนาจนี้ จึงได้นสร้างเป็นเครื่องราง ซึ่งมีอานุภาพสูงส่งทางด้านทำให้ศรัตรูเกรงขาม ยอมสยบตาม สั่งบริวารผู้คนอย่างไรได้อย่างนั่น อีกทั้งยังสามารถคุ้มครองป้องกันภัย อันตรายทั้งหลายทั้งปวง ทั้งภัยจากมนุษย์ อมนุษย์ คุณไสยมนต์ดทั้งหลาย ส่งผลให้มีความรุ่งเรืองด้วยเกียติยศ ฐานันดร เป็นสิริมงคลแก่ผู้สวมใส่ ทำให้เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจเหนือศัตรูทั้งมวล แต่ก็เป็นที่รักของคนรอบข้างและบริวารไม่เสื่อมคลาย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง