บทความพระพุทธศาสนา

โองการอัญเชิญบูรพาจารย์ ขอปวงคุรุเทวาบูรพาจารย์ โปรดประทานสวัสดิมงคล

31 มีนาคม 2020 | คาถา
บูชา ไหว้พระ
บูชา ไหว้พระ

ร่าย
๏ โอม บังคมปฐมบูรพาจารย์ ผู้ทรงประสาทการศิลปะวิทยา
เป็นอาภรณ์ประดับภพ สบพุทธิปัญญาอเนกชน
ดลระลึกตรึกชอบ ก่อปอร์ปคุณสุนทรีย์
ทวีหิริโอตตัปปะ อุตสาหะการเรียน
พากเพียรกระบวนช่าง รอบรู้ทุกอย่างเชี่ยวชาญ
วิทยาการรุ่งไพโรจน์ สำเร็จประโยชน์เพราะพระบารมีฯ

๏ ข้าขออัญชลีบังคมบาท อดิศรราชพรหมธาดา
ทั้งอัครชายาสุรัสวดี ธำรงคัมภีร์อักษรศาสตร์ดุริยางค์ฯ

๏ ข้านบองค์ทรงสุบรรณเหิรนภางค์คือนารายณ์ หัตถุ์ขวาซ้ายทั้งสี่
ทรงตรีคทาจักรสังข์ บังลังก์อนันตนาคราช พร้อมลักษมีอนงค์นาถภควดีฯ

๏ ข้านบองค์มเหศวรศุลีศรีคีรินทร์ไกรลาส ประทานศาสตร์เจ็ดประการ
พื้นฐานก่อนสัมมาอาชีวะ พร้อมอัคระชายาอุมาเทวีฯ

๏ ข้านบองค์คณบดีคชมุขนาถ ทรงมุสิกอาสน์อลังการ
ประหารอุปสรรคสรรพพินาศ ประสาธน์ศิลปะนานาฯ

๏ ข้านบมหาเทวาจารย์หัตถกิจ คือองค์พระวิษณุกรม
หัตถ์สดำทรงผึ่ง เป็นหนึ่งงานสถาปนา ล้วนโอฬาร์เลิศตระการฯ

๏ ข้านมัสการคุรุเทวะพระพฤหัสบดี ทรงประสิทธิ์ศรีศิลปะวิทยา
มีอรรถพจนาสั่งสอน พ้นมืดมนกลับชัลวาลย์ฯ

๏ ขอปวงคุรุเทวาบูรพาจารย์ โปรดประทานสวัสดิมงคล
พูลผลไปทั่วอาณาจักร์ บริรักษ์ประชาราษฎร์นิราสทุกข์
องค์พระประมุขนิรัติศัยยืนยิ่ง เป็นมิ่งเป็นขวัญ ตราบนิรันดร์ โสตถิเทอญฯ

โองการอัญเชิญบูรพาจารย์ มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย เป็นของเก่า ควรที่จะได้อนุรักษ์ไว้ เป็นมรดกที่ครูอาจารย์ทั้งหลายได้มอบให้แก่เราครับ

ที่มา : http://9mahawed.blogspot.com/2014/07/blog-post_710.html

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง