บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบังฟัน เป็นมนต์เพชรหลีก ฟันไม่ถูกตัวเราแล

19 กันยายน 2020 | คาถา
คาถาบังฟัน เป็นมนต์เพชรหลีกฟันไม่ถูกตัวเราแล
คาถาบังฟัน เป็นมนต์เพชรหลีกฟันไม่ถูกตัวเราแล

คาถาบังฟัน

สิทธิจิตตัง สิทธิกำบัง สิทธิการัง ตัตถะตะเต ประสิทธิเม ฯ

  • มนต์บทนี้ ใช้ภาวนามันฟันมิถูกต้องตัวเราเลย