บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพรายกระซิบ คาถาเตือนมีเหตุร้ายหรือมีภัยมา

27 ตุลาคม 2020 | คาถา
คาถาเมฆกระซิบ มนต์เมฆกระซิบ คาถาพรายกระซิบ
คาถาเมฆกระซิบ มนต์เมฆกระซิบ คาถาพรายกระซิบ

คาถาพรายกระซิบ

  • สุสีสุสัง อะระหัง สุคะโต โลกะวิทู ฯ

มนต์บทนี้ ใช้ปลุกเสกน้ำมันยอนหูก็ได้ ภาวนาก็ได้ หากมีเหตุร้ายหรือศัตรูตามมามันดลบันดาลให้รู้สึกตัวก่อนแล

เรื่องมนต์คาถาต่าง ๆ มีไว้ก็ดี บางทีไม่ใช่ผีพรายที่ไหนมากระซิบหรอกแต่เป็นเพราะจิตของเราปลุกเราเอง บทความหน้าผมจะเขียนเรื่องนี้ครับ