บทความพระพุทธศาสนา

คาถานอโมเจ้านางออ คาถาเสกของเป็นเมตตามหานิยม

18 ตุลาคม 2020 | คาถา
คาถาเป่าให้รัก เป่าไปที่ใคร ผู้นั้นรักเราแล คิดถึง อยากมาหาเราแล
คาถานอโมเจ้านางออ คาถาเสกของเป็นเมตตามหานิยม

คาถานอโมเจ้านางออ

  • นอโมออฦา ฦางามตามออ ฯ

มนต์บทนี้ ภาวนาก็ได้ ใช้เสกของก็ได้ เป็นเมตตามหานิยมแล