บทความพระพุทธศาสนา

คาถาขอให้ถูกหวย ช่วยให้ถูกล็อตเตอรี่รางวัลใหญ่

18 ตุลาคม 2020 | คาถา
คาถาขอหวย ช่วยให้คุณได้เลขเด็ด ดึงโชคลาภให้มาเข้าสู่ตัว

การสวดคาถาโชคลาภ คือการใช้พลังแห่งจิตใจดึงสิ่งที่เราปรารถนาผ่านการเปล่งวาจาที่ทรงพลัง ฉะนั้น การสวดคาถาที่ได้ผล ต้องความศรัทธาเป็นเบื้องต้น มีสมาธิที่แรงกล้า แล้วจึงทำการสวดคาถาตามแบบที่ครูอาจารย์ท่านได้ให้ไว้

ก่อนสวดคาถา พึงตั้ง นะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย บุญกุศลที่ตนได้เคยทำมา นึกถึงเทวดาประจำกาย เทวดาที่เคยเป็นญาติกัน ตั้งจิตแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย

คาถาขอให้ถูกหวย คาถาขอลาภลอยเข้ากระเป๋า คาถาขอเรียกเงินเข้ากระเป๋า

หยิบกระเป๋าขึ้นมา เปิดกระเป๋าสวดคาถาต่อไปนี้ หรือหางคุณมีใบล็อตเตอรี่ หรือ ใบหวยที่ซื้อมาก็ให้แนบใส่กระเป๋าด้วย

  • นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะอุอุนะ เตชะสุเนนะ มะภูจะนาวิเวอิติ นะยะปะรังยุตเต
  • นะโมพุทธายะ สัพพะสิเนหา จะปูชิโต สัพพะโกรธาวินาสสันตุ อะเสสะโต เมตตากรุณายัง ทะยะวิสา โสปิยามะนาโป เม สัพพะโลกัสสมิง
  • โพธิ มะหิสะกะ อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย เอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโว
  • อุเย อะเย อุอากะสะ
  • มะอะอุ อุอะมะ อะมะอุ นะชาลีติ ชาลีตินะ ลีตินะชา ตินะชาลี โชคลาภไหลมา นะชาลีติ

คาถาขอให้ฝันเห็นหวย

ก่อนสวดคาถา พึงตั้ง นะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย บุญกุศลที่ตนได้เคยทำมา นึกถึงเทวดาประจำกาย เทวดาที่เคยเป็นญาติกัน ตั้งจิตแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย

  • มะอะอุสีวังอุจุตตัง พระอะระหังจุติโลกัง อิทังยะธิระสังฆังจุติจุติ

เสร็จทำการอธิษฐานตามความประสงค์