บทความพระพุทธศาสนา

วิธีปลูกว่านให้ขลัง ปลูกไม้ด่างให้ศักดิ์สิทธิ์ คาถาเสกน้ำรดต้นไม้

4 พฤษภาคม 2020 | คาถา, เครื่องราง
วิธีปลูกว่านให้ขลัง คาถาเสกน้ำรดว่านให้ศักดิ์สิทธิ์
วิธีปลูกว่านให้ขลัง คาถาเสกน้ำรดว่านให้ศักดิ์สิทธิ์

มีความเชื่อมาแต่สมัยโบราณว่า ว่าน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอิทธิฤทธิ์ในตัวว่าน ฉะนั้น การจะทำอะไรเกี่ยวกับว่านจึงต้องมีพิธีรีตอง ตั้งแต่การปลูกว่าน การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว การปลูกว่านนั้น มักจะหาฤกษ์ยามงามดีในการปลูกฝังลงดิน โดยมากปลูกในวันอังคาร เพราะมีความเชื่อว่าเป็นวันแข็ง เหมาะแก่ทำพิธีอะไรที่ต้องการความแรง ความเข้มแข็ง ส่วนเดือนในการปลูกว่านนั้น นิยมปลูกในเดือนหก ข้างขึ้น เพราะเดือนหกเป็นช่วงฤดูฝนตก ว่านก็จะได้น้ำฝนหล่อเลี้ยงเพื่อให้เจริญเติบโต แต่หากไม่สามารถปลูกในวันอังคาร เดือนหกได้ ก็สามารถอนุโลมปลูกว่านได้ตามเดือนและวัน ดังนี้

 • เดือนอ้าย (เดือน 1)                 ปลูกวันพุธ                ข้างขึ้น
 • เดือนยี่ (เดือน 2)                     ปลูกวันพฤหัสบดี        ข้างขึ้น
 • เดือน 3 เดือน 8                     ปลูกวันศุกร์               ข้างขึ้น
 • เดือน 4 เดือน 9 เดือน 11         ปลูกวันเสาร์              ข้างขึ้น
 • เดือน 5 เดือน 10                    ปลูกวันอาทิตย์          ข้างขึ้น
 • เดือน 6 เดือน 12                    ปลูกวันอังคาร           ข้างขึ้น
 • ว่านที่ส่งผลทางโชคลาภ เมตตามหานิยม ให้ปลูกวันข้างขึ้น
 • ว่านที่ส่งผลทางคงกระพันชาตรี ให้ปลูกวันข้างแรม
 • ว่านสาวหลงต้องปลูกวันจันทร์ข้างขึ้นเท่านั้น
 • ว่านกวักพุทธเจ้าหลวงต้องปลูกวันพฤหัสบดีข้างขึ้นเท่านั้น

วิธีการการเตรียมดินปลูกว่าน

 • ดินที่จะนำมาใช้ปลูกว่านจะต้องเป็นดินบริสุทธิ์ ไม่เจือปนด้วยมูลสัตว์ ไม่มีเจือปนด้วยปุ๋ยเคมี ไม่มีกลิ่นเหม็น
 • ก่อนจะนำดินนั้นมาปลูกว่าน ต้องกล่าวขอดินกับพระแม่ธรณีก่อน (บอกกล่าวตามภาษาของตน อันเป็นมงคล)
 • ใช้ดินกลางแจ้งที่ไม่มีอะไรมาบดบัง
 • นำดินมาร่อนเอาเฉพาะดินละเอียด ซึ่งส่วนผสมตามตำราปลูกว่านกล่าวไว้ ดังนี้
  1. ดินร่วนหรือดินปนทราย
  2. นำดินมาเผาไฟแล้วทุบให้ละเอียดจากนั้นจึงนำมาตากน้ำค้างไว้ 1 คืน
  3. อิฐมอญเผาไฟทุบให้ละเอียด
  4. หญ้าแห้งสับเป็นท่อน ๆ

การปลูกว่านให้เป็นมงคล

 • นำดินใส่ภาชนะหรือกระถ่างปลูกว่าน
 • ขณะปลูกให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ ในเวลารดน้ำก็เช่นกัน
 • ไม่ควรกดหัวว่าน หรือรากว่านแน่นมากนัก

คาถาเสกน้ำรดว่านให้ศักดิ์สิทธิ์

คาถาที่ 1
“อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ” คาถานี้ใช้ได้ทั่วไป สวด 1 จบ 3 จบ หรือ 7 จบ แล้วจึงรดน้ำ

คาถาที่ 2
“สัพเพ เต โรคา สัพเพ เต ภะยา สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัทวา สัพเพ เต ทุนนิมิตา อะวะมังคะลาวินาสสันตุ” คาถานี้ เน้นใช้กับว่านที่ใช้เป็นยารักษาโรคและป้องกันอันตรายต่าง ๆ สวด 9 จบ แล้วจึงรดน้ำ

คาถาที่ 3
“มะหาลาโภ โหตุ ภะวันตุเม” คาถาบทนี้เน้นใช้กับว่านเพื่อให้ได้รับโชคลาถ ให้สวด 3 จบ แล้วจึงรดน้ำ

คาถาที่ 4
“นะโมพุทธายะ” คาถาพระเจ้าห้าพระองค์ใช้ได้กับว่านทั่ว ๆ ไป ยกเว้นกับว่านหรือต้นไม้ที่เชื่อว่าเป็นว่านที่มีวิญญาณสิงสถิตอยู่ สวด 1 จบ 3 จบ หรือ 7 จบ แล้วจึงรดน้ำ

คาถาที่ 5
“อุทธัง อุทโธ นะโมพุทธายะ จะพะกะสะ พุทธะสังมิ” คาถาบทนี้ใช้กับว่านที่เน้นในทางคงกระพันชาตรี ให้สวดตามกำลังวัน แล้วจึงรดน้ำ

คาถาที่ 6
“ภะคะวา สุคะโต อะระหัง” คาถาบทนี้ใช้กับว่านในทางเมตตามหานิยม ให้สวดเจ็ดจบ แล้วจึงรดน้ำ

เคล็ดลับในการปลูกว่าน

 • ใช้คาถาบทใดบทหนึ่งตามความเหมาะสมกับว่านนั้น ๆ หรือจะใช้คู่กันก็ได้ เช่น สวดบทที่สามารถใช้กับว่านทั่ว ๆ ไป อย่าง “นะโมพุทธายะ” คู่กับบทเฉพาะทาง เช่น “มะหาลาโภ โหตุ ภะวันตุเม”
 • การปลูกว่านบางชนิดนั้น อาจจะมีวิธีการปลูกที่เฉพาะ ที่ซับซ้อนกว่านี้ มีคาถาเฉพาะในการปลูกและรดน้ำว่าน
 • ไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยที่เร่งใบเร่งดอกจนทำให้ว่านออกดอกออกใบผิดธรรมชาติ
 • เวลารดน้ำให้เสกน้ำรด รดน้ำก่อนตะวันขึ้น หรือหลังตะวันตกดินแล้ว
 • การปลูกว่านให้ศักดิ์สิทธิ์หรือให้มีความเข้มขลัง ต้องใส่ใจทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมวัน เตรียมดิน การปลูก และที่สำคัญการบริกรรมคาถาในขณะรดน้ำว่าน มิเช่นนั้นแล้ว ว่านต่าง ๆ เหล่านั้นก็ไม่ต่างจากพืชทั่ว ๆ ไป

ที่มา :
http://tonpueksanana.blogspot.com/p/blog-page_5720.html
https://saimherbal.blogspot.com/p/blog-page_6287.html

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง