บทความพระพุทธศาสนา

วิธีขอพรจากพระขุนแผนหมื่นทัพ อาจารย์อ้วน หมอผี “ประมุขเตีย”

4 พฤษภาคม 2020 | เครื่องราง
ศึกรักศึกรบก็ไม่หวั่น เพราะฉันคือ"ขุนแผนหมื่นทัพ" อาจารย์อ้วน
ศึกรักศึกรบก็ไม่หวั่น เพราะฉันคือ”ขุนแผนหมื่นทัพ” อาจารย์อ้วน

เรื่องการขอพรจากขุนแผนหมื่นทัพ อาจารย์อ้วน หมอผี หรือ “ประมุขเตีย” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับ ผมไม่ได้เคยได้ยินอาจารย์ท่านพูด หรือแม้แต่หน้าอาจารย์ผู้สร้างขุนแผนหมื่นทัพผมก็ไม่เคยเห็น แต่ทราบว่าท่านทำพิธีที่ป่าช้าถึง 7 แห่ง ผมจึงมีวิธีการขอพรจากขุนแผนหมื่นทัพตามแบบฉบับของผม ดังนี้

วิธีขอพรจากพระขุนแผนหมื่นทัพ

  1. วางพระขุนแผนหมื่นทัพบนพาน หรือที่สูงประมาณ 1 คืบ หรือ 1 ศอก แล้วแต่สะดวก
  2. บูชาด้วยดอกไม้ ของหอม พวงมาลัย
  3. หากจะบูชาด้วยของกิน ก็น้ำเปล่า ผลไม้ ขนมหวาน หรืออะไรก็ได้ที่ไม่มีกลิ่นเหม็น เป็นการบูชาเฉย ๆ สิ่งที่จำเป็นที่สุดนั้นคือบุญ บุญจะแปรสภาพให้เขาอยู่ดีกินดีเอง
  4. สวดมนต์ไหว้พระตามปกติ สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ สวดไปเถอะ เป็นบุญทั้งนั้น
  5. อุทิศส่วนบุญให้แก่นายป่าช้า ผีสาง เทวดา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพระขุนแผนหมื่นทัพนี้ หรือในพิธีปลุกเสกทั้ง 7 ป่าช้า อาจารย์ท่านเชิญเทพ เชิญนายป่าช้าใดมา เราระลึกถึงท่านเหล่านั้นและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านเหล่านั้น
  6. อธิษฐานขอพรตามความประสงค์
  7. ไม่ต้องบนบานอะไรหรอก แต่คุณควรที่จะทำบุญ ให้ทาน ตักบาตรบ่อย ๆ ถวายสังฆทานบ่อย รักษาศีลเป็นต้น เพื่อจะได้มีบุญอุทิศให้แก่เขาเหล่านั้น

ประสบการณ์พระขุนแผนหมื่นทัพ

สำหรับผมนั้น ได้ประสบการณ์ในด้านโชคลาภ เงินทองไม่ขาด ค้าขายดี มีเงินมาหมุนเวียนเรื่อย ๆ

ผมย้ำว่า บุญเป็นสิ่งจำเป็นกับทุกชีวิต แม้แต่เทวดายังต้องการบุญ ฉะนั้น อาหาร คาวหวาน ดอกไม้ ธูปเทียน เป็นเครื่องบูชาต้อนรับเขาเท่านั้น เป็นเครื่องแสดงออกเท่านั้น เหมือนคนเรานิยมเอาดอกไม้ไปวางเป็นพวงหรีดในงานศพ ทั้งที่จริงแล้วพวงหรีดไม่มีความจำเป็นต่อคนตายเลย แต่สิ่งที่จำเป็นต่อเขาคือบุญ พวงหรีดเป็นสัญลักษณ์แสดงออกถึงความเคารพนับถือ เป็นเครื่องระลึกถึงกัน แต่กินไม่ได้ เอาไปด้วยไม่ได้ นอกจากบุญเท่านั้นที่คนตายจะเอาไปด้วยได้ บุญจึงมีความจำเป็นต่อสัตว์โลก ยิ่งโลกวิญญาณบุญยิ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก เพราะเขาไม่สามารถทำไร่ไถ่นา เพาะปลูกกินเองได้ เขาไม่สามารถซื้อขายได้ บุญจึงมีความจำเป็นต่อพวกเขายิ่งนัก